Framtiden

Tillbaka

​Nu ska fler elever på Hjällboskolan nå gymnasiebehörighet

Fyra dagar i veckan samlas elever från Hjällboskolan i Poseidons lokal på torget för att plugga. Till stöd finns anställda läxhjälpare på plats. Tack vare ett samarbete mellan Stiftelsen Läxhjälpen, Hjällboskolan, Poseidon och Riksbyggen kan 45 högstadieelever på Hjällboskolan erbjudas professionell läxhjälp under hösten och våren.

Nobar Bedros är en av läxhjälparna. Han bor själv i Hjällbo och har tidigare jobbat som lärarvikarie på Angereds gymnasium. Nu pluggar han på apotekarprogrammet och extraknäcker som läxhjälpare på kvällarna.

– Läxhjälpen är uppskattad, vi är här och hjälper till med det eleverna behöver hjälp med i skolarbetet, säger han.

Najma Abdi är en av eleverna som hoppat på läxhjälpsprogrammet. Idag pluggar hon matte med en klasskompis.

– Vi håller på med tiopotensformer. Det är bra med Läxhjälpen, man får mycket hjälp och det är lättare att koncentrera sig här än hemma, konstaterar hon.

Läxhjälparna och Hjällboskolans elever träffas två gånger i veckan under hela läsåret. I gruppen ingår både elever som vill ha hjälp att nå gymnasiebehörighet, men även elever som vill ha hjälp att höja betygen ytterligare. De nio läxhjälparna som stöttar eleverna är anställda av Läxhjälpen och är samtliga högskole- och universitetsstudenter.

Framtidstro och förebilder

– Många av eleverna i Hjällboskolan bor hos oss och som kommunalt bostadsbolag är vi måna om att barnen känner framtidstro och når kunskapsmålen i skolan. Läxhjälpen skapar möjligheter för barnen och det är extra roligt att flera av läxhjälparna själva bor i Hjällbo. Det innebär bra förebilder för eleverna, säger Heléne Blennermark Zendegani, verksamhetsledare i distrikt Angered, Bostads AB Poseidon.

Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver, tack vare stöd från bland annat samarbete med näringslivet och kommuner, ett resultatfokuserat och strukturerat Läxhjälpsprogram för att hjälpa elever att klara grundskolan och nå gymnasiebehörighet.

– Läxhjälpen gör ett viktigt arbete med att hjälpa elever att få behörighet till gymnasiet, varje elev som klarar det är en vinst för hela samhället. För oss är det extra roligt att vi kan stötta i elever i Hjällbo eftersom vi hoppas kunna bygga nyproducerade bostadsrätter här inom de närmsta åren, säger, Charlotta Brolin som arbetar som hållbarhetsspecialist på Riksbyggen Göteborg.

– Vi är väldigt glada för denna gemensamma satsning med flera aktörer och på Läxhjälpen värdesätter vi bra företag, som genom monetära medel och stort engagemang vill vara med och skapa verklig skillnad tillsammans med oss. Både Poseidon och Riksbyggen har ett stort lokalt engagemang och vi är väldigt glada för att tillsammans kunna göra denna stora satsning, säger Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen.

Läsåret 2018/2019 gick 17 699, det vill säga var femte, niondeklassare i Sverige ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Nästan 20 % av eleverna i Göteborg som avslutade högstadiet läsår 2018/2019 gjorde det utan behörighet att studera på gymnasiet.