Framtiden

Tillbaka

Poseidon utökar närvaron i Biskopsgården, Backa och Frölunda genom trygghetsvärdar

Nu utökar Poseidon konceptet med trygghetsvärdar och startar rekrytering av ytterligare värdar till Biskopsgården, Frölunda Torg och Backa Röd. Satsningen är ett led i arbetet med att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

Sedan 2018 har Poseidon trygghetsvärdar i Hjällbo och Lövgärdet kvällar och helger. Värdarnas uppgift är att finnas på plats i området när övrig personal lämnat för dagen, att öka närvaron genom att vara synliga och skapa kontakt med hyresgäster.

Nu stärker Poseidon närvaron kvällar och helger även i Biskopsgården, Backa Röd och Frölunda Torg genom att rekrytera ytterligare trygghetsvärdar. Samtidigt utökas befintliga trygghetsgrupper i Hjällbo och Lövgärdet för att kunna finnas på plats i båda områdena sju dagar i veckan.

Närvaro som gör skillnad i staden

Lena Molund Tunborn är vd på Poseidon och ser arbetet för ökad trygghet som en förutsättning för en mer jämlik stad.

 – Alla som växer upp, bor och verkar i dessa områden ska ha lika goda förutsättningar som i andra stadsdelar i Göteborg. Som fastighetsägare har vi en given och viktig roll i att öka tryggheten och tilliten, säger Lena Molund Tunborn.

Christian Eldstaf är chef för Poseidons nuvarande trygghetsgrupp i Hjällbo och Lövgärdet och ser att närvaron gör skillnad:

 – Vi känner att vårt arbete är uppskattat, både av hyresgäster och samverkansaktörer. De spontana mötena har definitivt bidragit till mer tillit och gör det möjligt för våra hyresgäster att göra sina röster hörda även efter kontorstid. Flera hyresgäster berättar för oss om sina upplevelser av tryggheten och kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i området, säger Christian Eldstaf.

Trygg förvaltning

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att ambitionen är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Framtidenkoncernen har under våren tagit beslut om en strategi för koncernens utvecklingsområden. Det handlar bland annat om att trygghetssäkra fastigheterna, utöka den lokala närvaron, se med nolltolerans på kriminell verksamhet och jobba för riktiga hyresförhållanden.

 – För oss som fastighetsägare handlar det också om att vara tydlig med vilka regler som behöver gälla i dessa områden för att de ska utvecklas åt rätt håll. Det är en viktig förutsättning för att den lokala tilliten till oss och samhället ska växa, säger Lena Molund Tunborn.


Mer om Poseidons trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar finns sedan 2018 i Hjällbo och Lövgärdet. Gruppen arbetar kvällar och helger och finns på plats i området fram till kl 23 varje dag.

Under hösten kommer trygghetsvärdar även att rekryteras till Biskopsgården, Backa Röd och Frölunda Torg. Samtidigt utökas nuvarande trygghetsgrupp till att närvara sju dagar i veckan i både Hjällbo och Lövgärdet

Läs mer om rekryteringen här: Länk till platsannons på vår webb


För mer information, kontakta gärna:

Lena Molund Tunborn, vd Bostads AB Poseidon, 031-332 10 90, lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se

Christian Eldstaf, trygghetschef Hjällbo/Lövgärdet, 031-332 15 87, christian.eldstaf@poseidon.goteborg.se