Framtiden

Tillbaka

Centrumutveckling ska locka fler Gårdstensbor att handla lokalt.

Bostadsnära centrum i rätt lägen har definitivt en framtid. Det konstaterar konsultbolaget WSP i en utredning på uppdrag av de kommunala bolagen GöteborgsLokaler och Gårdstensbostäder. Gårdsten Centrum tillhör den kategorin och nu satsar Gårdstensbostäder och privata aktörer på att utveckla denna lokala handelsplats.

Sedan ett par år tillbaka upplever Gårdsten en byggboom. Här byggs nya bostäder som aldrig förr – med målet 1 500 bostäder till 2025 – och nu utvecklas dessutom Gårdsten Centrum.

Nyinflyttning ökar köpkraften

Sedan 2015 har invånarantalet ökat från 8 600 till strax under 10 000 och ökningen fortsätter.

– 2025 räknar vi med att det bor runt 13 000 invånare i Gårdsten, säger Michael Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder. De bor i hyresrätter och bostadsrätter, i villor, radhus och flerbostadshus och de vill kunna handla bekvämt på hemmaplan.

I sin utredning har WSP bland annat beräknat dagligvaruindex, som är ett mått på köptroheten. Detta är 22 procent för Gårdsten Centrum, vilket innebär att 78 procent av Gårdstensbornas konsumtion sker någon annan stans. Målet med satsningen är att få upp indexet, det vill säga få fler Gårdstensbor att göra sina vardagsinköp lokalt. Utredningen konstaterar att detta är fullt möjligt genom olika insatser.

– Inflyttningen skapar goda förutsättningar för att förstärka den lokala handeln, fortsätter Michael Pirosanto. En stor del av de nya bostäderna byggs alldeles i närheten av Gårdsten Centrum – vissa av dem är till och med sammanbyggda med centret.

Familjärt torg med saluhallskänsla

Michael Pirosanto betonar att Gårdsten Centrum kommer att utvecklas till ett större, utpräglat lokalt torg, som inte konkurrerar med etablerade köpcentrum i Göteborgsområdet.

– Gårdsten Centrum kommer i huvudsak att vara en handelsplats för dem som bor här och för dem som tycker det är värt en omväg att göra sina vardagsinköp i Gårdsten. De verksamheter som finns här idag har en trogen kundkrets, men det finns förutsättningar att göra den ännu större. Vi vill att Gårdsten Centrum även fortsättningsvis ska vara ett familjärt torg med saluhallskänsla. En vardagsknutpunkt helt enkelt, säger Michael Pirosanto.

Motorn idag är livsmedelsbutik, fiskaffär, grönsaksbutik och charkuteri. Här finns också café och konditori samt samhällsservice i form av vårdcentral (öppen 365 dagar om året) och tandläkare.

Gårdstens nya landmärke

I direkt anslutning till Gårdsten Centrum bygger Serneke ett 13 våningar högt bostadshus med inflyttning i december 2021; Brf Utsikten. Här blir det nya verksamhetslokaler i bottenvåningen och bostäder i övriga våningsplan.

I de närmaste omgivningarna runt centrum byggs det dessutom 300 hyresrätter (inflyttning 2022), 16 radhus (inflyttning 2023) och ett vårdboende med 60 bostäder (inflyttning 2023).

Tryggt torg

I Gårdsten Centrum bygger Gårdstensbostäder en ny kontorsbyggnad dit man flyttar sitt huvudkontor, som nu ligger i västra Gårdsten. Detta gör att bolaget nu kommer att finnas ännu mer närvarande vid torget som man också äger.

– Det är mycket viktigt för oss att finnas på plats 365 dagar om året, mitt ibland dem som bor här, säger Michael Pirosanto. Det skapar närhet och bidrar till ökad trygghet.

Förebild för fler områden

Det framgångsrika utvecklingsarbetet i Gårdsten står nu modell för kommunens satsning på att inom fem år få bort sex andra områden från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Genom Framtiden – moderbolag för Göteborgs kommunala allmännyttiga bostadsbolag – reserverar man elva miljarder för detta.

– Vi har en gemensam strategi, men arbetet måste ske lokalt, säger Terje Johansson, VD och koncernchef för Framtiden. Vi kopierar inte Gårdstensmodellen rakt av – åtgärderna måste anpassas till varje områdes unika förutsättningar. Men vi hämtar inspiration och drar lärdomar av Gårdsten, som ju visat att det går att vända utvecklingen.

För ytterligare information kontakta:

Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, 031-332 60 00, michael.pirosanto@gardstensbostader.se

Mer information om Gårdsten finns på www.gardstensbostader.se

WSP-utredningen kan beställas från anki.caspersson@gardstensbostader.se