Framtiden

Tillbaka

Kreativa gårdsmiljöer ger höga betyg

Ännu en gång slår Bostadsbolaget rekord i nöjda hyresgäster gällande den fina utemiljön. Trots högsta betyg i förra årets kundmätning ökar nöjdheten i år igen.

– Det är fantastisk roligt med den uppskattning vi får från hyresgästerna. Jag ser detta som ett kvitto på att vi har engagerade miljövärdar som verkligen ser hyresgästerna och vill berika deras hem- och utemiljö med värden för alla sinnen, säger Kicki Bälter, trädgårdsutvecklare på Bostadsbolaget.
Till skillnad från många andra bostadsföretag har Bostadsbolaget all trädgårdsskötsel i egen regi vilket ger en kontinuitet hos dem som jobbar med utemiljön.
– Då går det att arbeta långsiktigt, jobba smart och bygga hållbart. Miljövärdarna lär känna både sitt område och hyresgästerna, säger Kicki Bälter.

Rent och snyggt är viktigt
Att arbeta som miljövärd hos Bostadsbolaget handlar med andra ord inte bara om att klippa gräsmattor och rensa ogräs utan om så mycket mer. Viktiga grundstenar i planeringen av trädgårdarna är biologisk mångfald, blomstrande rabatter och en säker utemiljö.
– Att lyckas med det bygger på erfarenhet, kontinuitet och kunskap men framförallt på en vilja att göra skillnad, menar Kicki Bälter.
För att inspireras av varandras idéer och ta till sig den kunskap som finns hos kollegorna, händer det ofta att de hjälps åt över områdesgränserna och arbetar tillsammans.
Miljövärdarna har dessutom en viktig uppgift i Bostadsbolagets trygghetsarbete. Att snabbt åtgärda problem med nedskräpning gör att området inte bara upplevs trevligare utan också tryggare.

Fakta om mätningen:
Den årliga kundmätningen genomförs av AktivBo som mäter över 400 bostadsföretag över hela Sverige, där Bostadsbolaget jämförs med andra stora bostadsföretag med minst 11 000 lägenheter. Enkäten går ut till hälften av Bostadsbolagets hyresgäster och i år svarade 60,5 procent av de tillfrågade på undersökningen. I frågan om skötsel av rabatter och buskar svarade 88,7 procent att de var nöjda eller mycket nöjda. Det gör att Bostadsbolaget har högst betyg i frågan jämfört med andra stora bostadsföretag. Totalt var 78,9 procent av hyresgästerna nöjda med Bostadsbolagets service, vilket är en höjning med 0,7 procent mot förra året.

Frågor?
För mer information om Bostadsbolagets trädgårdsarbete, kontakta Kicki Bälter, trädgårdsutvecklare på tel: 031-731 50 50 eller kicki.balter@bostadsbolaget.se

Presskontakt: Malin Pethrus, tel: 031-731 51 13 eller malin.pethrus@bostadsbolaget.se