Framtiden

Tillbaka

Framtiden söker följeforskare till strategin för utvecklingsområden

Framtidenkoncernen har under 2020 antagit en omfattande strategi för att bidra till stadens mål att ingen del av Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Nu satsar koncernen 10 miljoner på att låta forskare belysa olika delar av strategins genomförande.

Strategin för utvecklingsområden består av två delar; Superförvaltning och Framtidens stadsutveckling. Superförvaltning är ett antal insatser inom förvaltning med extra högt fokus på ökad närvaro av hyresvärden och ökad trygghet för våra hyresgäster. Framtidens stadsutveckling syftar till att skapa framtidstro i våra områden. Denna del omfattar betydande investeringar i nyproduktion, erbjudanden om ombildningar samt olika typer av sociala insatser och spjutspetssatsningar.

Förvaltnings AB Framtiden vill nu bilda en följeforskningsgrupp som kan bidra med en genomlysning av strategins genomförande och dess effekter. Inte minst generella insikter och slutsatser kopplade till fastighetsbolagens roll för att möjliggöra områdesförflyttning är av intresse.

Därför söker man nu upp till 5 delprojekt, vilka på olika sätt kan belysa genomförandet av strategin. Arbetet förväntas starta under våren 2021 och därefter pågå i fem år. Finansiering sker i första hand med medel från Framtiden, vilka beslutat avsätta upp till två miljoner kr per år under fem års tid. Koncernen ser även positivt på möjlig kompletterande finansiering i respektive delprojekt.

Koncernen uppmanar nu forskare från olika forskningsområden och med olika kompetensprofiler att med utgångspunkt i strategins ambitioner skicka in förslag på intressanta delprojekt. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2021.


Frågor besvaras av:
Lars Bankvall, Forsknings- & utvecklingschef
E-post: lars.bankvall@framtiden.se, 0703-16 08 97

Utlysning inom Framtidenkoncernens forskningsprogram
Utlysningen i sin helhet bifogas och finns även utannonserad på framtiden.se från och med 20-11-24.