Framtiden

Tillbaka

​Bostadsbolaget blir ägare av Hammarkulletorget – GöteborgsLokaler fortsätter att förvalta

Bostadsbolaget köper Hammarkulletorget av GöteborgsLokaler vid årsskiftet 2020/2021. Transaktionen är en del i Framtidenkoncernens ”Strategi i utvecklingsområden”.

Beslutet togs i Framtidenkoncernens styrelse den 10 november 2020 och är en del i uppdraget att förflytta Hammarkullen från polisens lista över särskilt utsatta områden. Både Bostadsbolaget och GöteborgsLokaler ingår i Framtidenkoncernen.

Försäljningen planeras att genomföras till årsskiftet 2020/2021. Bostadsbolaget har med sitt stora bostadsbestånd i området samt ekonomiska styrka bättre möjligheter att hantera de större investeringarna som planeras.

– Hammarkulletorget är en central pusselbit i området och som ensam ägare här kan vi nu driva planeringen av torget vidare. Detta är en viktig del i utvecklingen av hela Hammarkullen, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Transaktionen gäller fastigheten Hjällbo 37:40 med adresserna:

  • Hammarkulletorget 61, 66: butiker, kontor, samlingslokaler och utbildning.
  • Hammarkulletorget 63: bad och fritidsgård.
  • Hammarkulletorget 62 A: äldreboende och träffpunkt.
  • Hammarkulletorget 62B: bibliotek, utbildning, korttidsboende, vård, Folkets hus, samlingslokal och café.

Efter försäljningen kommer GöteborgsLokaler fortsatt hantera den ekonomiska förvaltningen samt centrumutveckling på uppdrag för Bostadsbolaget. Den tekniska förvaltningen går över till Bostadsbolaget.

– Tanken är att denna förändring görs för att hela Framtidenkoncernen skall kunna ta hand uppdraget med superförvaltning och stärka möjligheter för finansiering i Hammarkullen. Lösningen blir bra för helheten. GöteborgsLokaler kommer fortsatt att bistå med sin expertkunskap inom kommersiell fastighetsförvaltning och centrumutveckling, säger Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler.

Kontaktpersoner:

Bostadsbolaget, Kicki Björklund, VD Bostadsbolaget, Tel 031-731 50 00

GöteborgsLokaler, Robert Hörnquist, VD GöteborgsLokaler, Tel 031-33 50 100