Framtiden

Tillbaka

Nytt avtal för bättre boinflytande

Hyresgästföreningen och Förvaltnings AB Framtiden har tecknat ett nytt avtal om boinflytande. I fokus står ett utvecklat och tydligare samarbete mellan tre kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen.

– Vi är glada att vi lyckats få till ett avtal där hyresgästernas intressen och möjlighet till inflytande ligger till grund för alla insatser. Vi vet att vårt gemensamma boinflytandearbete med bolagen gör skillnad i bostadsområdena och engagerar boende. Med det nya avtalet kan det arbetet nu fortsätta att utvecklas, säger Rebecca Palosaari Fogler, tf enhetschef för Boinflytande och verksamhetschef Samhällsutveckling på Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Målet med avtalet är att öka hyresgästernas inflytande, att öka antalet engagerade hyresgäster och att det ska leda till att hyresgästerna blir mer nöjda med sitt boende men också med gemenskapen och tryggheten i bostadsområdena.

– Vi är nöjda med det nya avtalet. En positiv utveckling i våra bostadsområden kan inte åstadkommas utan en god dialog med och ett aktivt deltagande av våra hyresgäster. Med ökad öppenhet och transparens är det vår förhoppning att förtroendet för arbetet nu ska öka, säger Gunnel Lundegren, Affärsutvecklingschef på Bostadsbolaget.

Jämfört med de tidigare avtalen innehåller det nya avtalet en tydligare beskrivning av hur samarbetet mellan Hyresgästföreningen och de tre bostadsbolagen ska genomföras men också hur arbetet ska följas upp.

– Boinflytandearbetet ska gynna hyresgästerna. De nya rutinerna kring samråd och uppföljning kommer att göra det enklare för hyresgästerna att ta del av och följa upp det viktiga arbetet som görs i deras bostadsområde. Effekterna av hyresgästernas påverkan blir tydligare, vilket vi också hoppas leder till att fler hyresgäster vill engagera sig i sitt bostadsområde, fortsätter Rebecca Palosaari Fogler.

– Ett välstrukturerat arbete med en tydlig uppföljning ger även oss bättre verktyg att utvärdera insatser och åtgärder. Det ligger i alla parters intresse att gjorda insatser gör nytta, avslutar Gunnel Lundegren.

Avtalet gäller Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen från 1 januari 2021 och ersätter då de gamla boinflytandeavtalen mellan parterna. Avtalet omfattar hyresgäster i drygt 70 000 lägenheter i Göteborg.

Kontakt:

Framtiden

Gunnel Lundegren, Affärsutvecklingschef, Bostadsbolaget.          

Gunnel.Lundegren@bostadsbolaget.se, 070-7868179

Hyresgästföreningen Västra Sverige

Rebecca Palosaari Fogler, tf enhetschef för Boinflytande och verksamhetschef Samhällsutveckling på Hyresgästföreningen Västra Sverige.

rebecca.fogler@hyresgastforeningen.se, kontaktas via pressnumret på 010-459 24 00