Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokalers hållbarhetsarbete stärks med arbetsmiljöcertifiering

GöteborgsLokaler har valt att skapa struktur i kvalitets- och hållbarhetsarbetet genom att certifiera kvalitetsarbetet med standarden ISO 9001 och miljöarbetet med ISO 14001. Nu tar bolaget steget fullt ut och kompletterar med en arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001.

– Att nu även arbetsmiljöarbetet certifieras gör att vi får ytterligare ett verktyg som stärker vårt arbete för en trygg och effektiv arbetsplats, säger Robert Hörnquist, vd på GöteborgsLokaler. Genom certifiering av alla våra processer har vi också fått ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt.

Certifieringsrevisionen, som ligger till grund för certifieringen, genomfördes av Annicca Andersson från RISE.

– Det är första gången under mina 20 år som revisor som jag har genomfört en Arbetsmiljöcertifieringsrevision utan att hitta några avvikelser, berättade Annicca Andersson efter avslutat möte och överlämnad rapport. Det är mycket ovanligt, oavsett standard. Jag har kontrollerat och tagit de stickprov jag ska och bedömt att de är i tillräcklig omfattning, så ingen är gladare än jag. Det är bara att gratulera till ett mycket väl genomfört arbete.

GöteborgsLokaler ägs i sin helhet av Göteborgs Stad vilket medför att många hållbarhetsaspekter finns naturligt i bolaget. Uppdraget är att förvalta och utveckla trygga och attraktiva handels- och mötesplatser på ett för staden långsiktigt gynnsamt sätt. En certifiering ger ytterligare struktur i det systematiska kvalitets- och hållbarhetsarbetet vilket också utgör en bra arbetsmodell för de ständiga förbättringar som krävs i en föränderlig värld.

– Hållbarhet för oss på GöteborgsLokaler handlar om att ansvarsfullt utveckla och förvalta verksamheten. Ett betydelsefullt steg på vägen har varit att analysera och utvärdera vårt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling

En certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina intressenters förväntningar, säger Robert Hörnquist.

Fakta: ISO är en global kvalitetsstandard. En ISO 9001-certifiering innebär att bolaget arbetar utifrån en standard för kvalitetsledning av verksamhetens processer. ISO 14001 är en standard som ska underlätta och kvalitetssäkra arbetet inom miljöområdet. ISO45001 systematiserar arbetet kring arbetsmiljö och säkerhet.

Kontaktperson: Karin Ahlström Ullbro, Hållbarhets- och kvalitetsansvarig hos GöteborgsLokaler, tel. 031-335 01 11.