Framtiden

Tillbaka

Den höga byggtakten håller i sig

En viktig del i arbetet med en mer jämlik stad är att det finns bostäder för alla. I bostadsbristens Göteborg är det därför viktigt att det byggs många nya bostäder men också att det byggs många olika typer av bostäder. Ett blandat bostadsbestånd är en av nycklarna till minskad segregation.

Förväntningar är stora på att Framtidenkoncernen ska vara med och bidra till ett ökat bostadsbyggande i Göteborg. Och även om vi inte riktigt når upp till fjolårets rekord så är byggtakten fortsatt hög och vi räknar med att ca 850 lägenheter färdigställs under 2020. En siffra som kunde varit ännu högre om pandemin inte påverkat antalet bostäder som kunde färdigställas i slutet av året.

Våra bostadsprojekt handlar ofta om förtätning, vi bygger i befintliga områden för att ta vara på och utveckla redan väl fungerande miljöer. Mestadels handlar det om nya hyresrätter, men även bostadsrätter. Under året har inflyttning i nya hyresrätter skett i Askim, Tynnered, Gamlestaden, Bergsjön, Guldheden och Nya Hovås samt i nya bostadsrätter i Gamlestaden, Bergsjön, Lövgärdet, och Sisjön.

Att bygga nya bostäder är en viktig pusselbit för att minska skillnaderna i livsvillkor mellan stadens utvecklingsområden och övriga Göteborg. Under året har koncernen arbetat fram en strategi för lägre produktionskostnader, med målet är att sänka dem med 30 %. Det är en viktig förutsättning för att kunna bygga mer och bygga bostäder många har råd med.

Men för att påverka segregationen i staden räcker det inte att bara bygga mycket, det måste även finnas en variation av både bostadstyper och upplåtelseformer inom samma område. Därför har koncernen i sin strategi för utvecklingsområden beslutat att 50 % av all nyproduktion i dessa områden ska vara med en annan upplåtelseform än hyresrätt de kommande åren.

Vår förhoppning är att vårt byggande bidrar till mer socialt hållbara och levande stadsdelar.

Kontakt: Terje Johansson, VD/Koncernchef                                                      terje.johansson@framtiden.se, 031-719 31 60