Framtiden

Tillbaka

Framtiden Byggutveckling har gett Tuve Bygg uppdraget att bygga i Selma stad

Framtiden Byggutveckling har gett Tuve Bygg uppdraget att bygga kvarter 9 längs med Litteraturgatan i Selma stad, Backa. Det är andra kvarteret i den stora omvandling som Litteraturgatan kommer genomgå fram till 2026. En trivsam kvartersstad med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär kommer växa fram. I kvarter 9 får de boende en egen avskild innergård där hyresrätter byggs ovanpå parkeringshuset. Byggstarten beräknas till hösten 2021.

På uppdrag av Framtiden Byggutveckling kommer Tuve Bygg att bygga kvarter 9 vid Litteraturgatan i Selma stad. I den trivsamma kvartersstaden med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär kommer kvarter 9 ge förutsättningar för att bygga vidare längs med Litteraturgatan på befintliga markparkeringar. Hyresrätterna byggs uppepå tre parkeringsplan och får både utsikt och egen innergård utan insyn från gatan. Det tillförs 42 hyresrätter med 1-4 rum och kök av totalt ca 550 hyresrätter som ska byggas i åtta kvarter. Det blir även verksamhetslokaler, mötesplatser, insprängda parkytor och gröna kvartersgårdar längs med Litteraturgatan. Byggstart sker under hösten 2021.

”Det är fantastiskt roligt att Tuve Bygg kan dra igång byggnationen av ytterligare ett kvarter längs Litteraturgatan, vilket ger oss bra förutsättningar för kommande sex kvarter som ska byggas. Vi ser verkligen fram emot att tillföra fler bostäder och bidra till att skapa mer liv och rörelse i Selma stad”, säger Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda hyresrätterna i åtta kvarter vid Litteraturgatan. Totalt byggs elva kvarter och Egnahemsbolaget bygger över 200 bostadsrätter i sina tre kvarter.

”Vi på Tuve Bygg ser fram emot att genomföra bygget av detta projekt för Framtiden. Vi har den rätta kompetensen och erfarenheten för att kunna leverera enligt de höga förväntningar som ställs på utformningen och resultatet”, säger Dime Usinovski, arbetschef på Tuve Bygg.


För mer information, kontakta:

Anna Wetterberg, projektledare Framtiden Byggutveckling, 031-719 31 42. 

Läs mer om Selma stad, www.selmastad.se