Framtiden

Tillbaka

Grön omställning ger Biskopsgårdens unga möjlighet till sysselsättning

GöteborgsLokaler ger nu, tillsammans med Stadsmissionen och arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad, arbetslösa ungdomar i Biskopsgården chans till tre månaders sysselsättning. Detta i form av praktik i en second hand-butik på Vårväderstorget. Tanken är att ge de unga en unik möjlighet att stärka sitt CV samt ge en ökad kompetens inom gröna frågor. Insatsen kallas för Grön omställning.

En viktig del i Framtidenkoncernens satsning på superförvaltning är insatser för unga i Göteborgs utsatta områden. Dels genom en trygghetsstärkande stadsutveckling, men också genom att erbjuda meningsfull sysselsättning.

Coronapandemin har slagit hårt mot de unga och arbetslösheten ökar särskilt i denna grupp. Därför erbjuds nu unga boende i Biskopsgården utan arbete en möjlighet att jobba fysiskt i en second hand-butik på Vårväderstorget och samtidigt skaffa sig kompetenser inom grön ekonomi, lager, butiksarbete, kassahantering, service och bemötande samt miljöarbete och hållbarhet.

GöteborgsLokaler är en del av Grön omställning och tillhandahåller en lämplig lokal på Vårväderstorget under projektets gång. Anders Rydholm är ansvarig fastighetsförvaltare och han menar att satsningen på ungdomar är viktigare än någonsin.

­– Vi har sett att pandemin gjort att allt fler unga i Biskopsgården går utan sysselsättning. Genom att erbjuda Stadsmissionen den aktuella lokalen kan vi hjälpa våra ungdomar att fortsätta utvecklas och samtidigt bryta en ofta oförvållad sysslolöshet. I förlängningen öppnar det även dörrar till arbetsmarknaden, berättar Anders Rydholm.

Insatsen är en kombination av praktik och lärande. Den riktar sig till ungdomar i åldern 18–25 år boende i Biskopsgården. Projektet pågår hela 2021, med start vid fyra olika tillfällen från och med januari. Varje omgång erbjuder 30 ungdomar heltidsarbete i tre månader. Målet är att ungdomarna ska stärka sina CV, få ett intyg på sina kunskaper, bryta sysslolöshet och bli intresserade av att läsa vidare inom ämnet eller fortsätta arbeta inom grön omställning.

Frågor: 

Kontakta Anders Rydholm, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler. Anders.rydholm@goteborgslokaler.se