Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokalers trängselvärdar viktig insats för minskad smittspridning

Sedan i december har trängselvärdar funnits på plats på Bergsjön Centrum, Hjällbo Centrum och Länsmanstorget i Göteborg för att bidra till en tryggare och säkrare handel. GöteborgsLokaler har också stärkt upp med inhyrda trängselvärdar på inomhustorgen Brunnsbotorget och Tuve Torg.

– För oss och för kunderna innebär det definitivt en extra trygghet, säger Sofi Hjärne, ICA-handlare i Bergsjön Centrum. Att en fastighetsägare agerar seriöst och tar sitt ansvar ett steg längre än vad de behöver är väldigt positivt.

Sofi Hjärne framhåller också att satsningen är bra för de personer som engagerats som trängselvärdar. Just i Bergsjön har värdarna rekryterats i samverkan med föreningen Navet.

– Inte minst innebär det här en arbetsmöjlighet och att de talar flera språk blir ett komplement till vår egen butiksinformation, säger Sofi.

I Hjällbo sker rekryteringen i samarbete med Yalla Hjällbo och i Biskopsgården tillsammans med en lokal fotbollsklubb. GöteborgsLokalers systerbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon har varit involverade i rekryteringen av boende i närområdena.

Även projektledaren på Yalla Hjällbo ser att trängselvärdarna gör en viktig insats:

– De får spontant beröm från både handlare och besökare. Genom att de kan visa människor till rätta och ge råd på deras eget modersmål ökar säkerheten och smittspridningen kan minska. Trängselvärdarna har kunnat hjälpa personer som faktiskt varit smittade men som vistats i gallerian eftersom de inte trott att deras symptom berodde på Covid-19. Genom att hänvisa till provtagning förhindrades att fler insjuknade.

Trängselvärdarna visar besökare på handelsplatserna tillrätta, tillhandahåller handsprit och informerar om vikten av att hålla avstånd.

Frågor?

Kontakta Ulrika Evenås, teamchef fastighetsförvaltning på GöteborgsLokaler, telefon 031-33 50 126