Framtiden

Tillbaka
alt text

Dotterbolag & organisation

Här hittar ni dagordning och protokoll

Ordinarie ledamöter Framtiden

Kjell Björkqvist (L) ordf.
Stefan Svensson (M) 1:e v ordf.
Roger Höög(V) 2:e v ordf.
Amalia Rud Pedersén (S)
Jan Jörnmark (D)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Johannes Hulter (S)

Suppleanter:

Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeroth (MP)

Ordinarie arbetstagarrepresentanter:

Niklas Nordell (PTK)
Per Olsson (PTK)
Simon Kappelmark (LO)
Jan-Olov Isacsson (LO)

Arbetstagarsuppleanter:

Annika Berntsson (PTK)
Niclas Blomnell (LO)

Lekmannarevisorer:

Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)
..

Auktoriserad revisor:

Karin Olsson
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Framtiden Byggutveckling

Ordinarie ledamöter:

Terje Johansson
Michael Pirosanto
Camilla Hallquist
Erik Windt Wallenberg

Lekmannarevisorer:

Lars-Ola Dahlqvist (S)
Lars Bergsten (M

Auktoriserad revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

alt text

VÅRA DOTTERBOLAG

I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad. Det finns mycket erfarenhet och kunskap hos våra dotterbolag och tillsammans utvecklar och bygger vi Göteborg.

KONCERNLEDNING

VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden
Terje Johansson 
VD Framtiden Byggutveckling
Martin Blixt

VD Poseidon
Lena Molund Tunborn
VD Bostadsbolaget
Kicki Björklund
VD Familjebostäder
Ulf Berglund (tf)
VD Egnahemsbolaget
Erik Windt Wallenberg
VD Gårdstensbostäder
Michael Pirosanto
VD GöteborgsLokaler
Robert Hörnquist

VD Störningsjouren
Sofia Gärdsfors