Framtiden

Tillbaka

Stärkt samverkan för ett tryggare Lövgärdet

Under 2020 påbörjade fastighetsägarna Victoria Park och Poseidon ett samarbete för att skapa ett tryggare och inkluderande Lövgärdet. Ett initiativ som gett goda resultat. Nu förstärker de båda bostadsbolagen samarbetet i ett nytt avtal fram till 2025. Ambitionen är att Lövgärdet då har strukits från polisens lista över särskilt utsatta områden

 – Fantastiskt roligt att i ytterligare fem år få fortsätta det goda samarbete Victoria Park och Poseidon haft under 2020. Vi ser en stor potential att förbättra Lövgärdet under de kommande åren. Bland annat bygger vi 46 nya hyreslägenheter samt tar ett helhetsgrepp om gestaltningen av Lövgärdets Torg. En annan viktig nyckelfaktor till ökad trygghet är att vi nu får möjlighet att samarbeta med Poseidon avseende trygghetsvärdar, ett koncept som Poseidon haft i flera år, säger Glenn Malmberg, Regionchef för Victoria Park AB.

Victoria Park och Poseidon äger tillsammans 95 % av bostäderna i Lövgärdet. Inför verksamhetsåret 2020 skrev de båda bolagen under ett första avtal om att samverka för att gemensamt nå ambitionen om ett tryggare Lövgärdet. Avtalet ledde fram till flera initiativ i form av bland annat gemensamma trygghetsvandringar, ronderingar och aktiviteter för unga. Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet initierade man även en analys om hur tryggheten kan stärkas på sikt.

Nu har Victoria Park och Poseidon bestämt sig för att förlänga och fördjupa samarbetet fram till 2025. Gemensamt kommer man de närmsta åren att fokusera på närvaro och trygg förvaltning. Men även insatser som bidrar till att stärka sammanhållningen i området genom aktiviteter, gemensam skyltning och samverkan med fler.

Trygghetsvärdar i hela Lövgärdet

En konkret satsning som många boende i Lövgärdet kommer att märka av inom kort är gemensamma trygghetsvärdar i hela Lövgärdet, som finns på plats kvällar och helger, sju dagar i veckan.

– Samarbetet med Victoria Park är väldigt viktigt för att vi gemensamt ska kunna förflytta Lövgärdet till att inte längre vara ett särskilt utsatt område 2025. Att våra trygghetsvärdar kommer att finns på plats i hela området är ett första steg som kommer att ge möjligheter att se helheten och arbeta mot ett Lövgärdet som hänger ihop – både socialt och förvaltningsmässigt, säger Dennis Andersson, distriktschef Poseidon Angered.

Några av målsättningar i avtalet 2020-2025:

  • Införa gemensamma trygghetsvärdar i området med start 2021.
  • Verka för ett integrerat Lövgärdet genom bland annat ett koncept för områdesskyltning.
  • Ta fram och genomföra ett gemensamt koncept för trygghetssäkrade fastigheter.
  • Samverka med fler intressenter i området för ett ökat inflytande och delaktighet för boende.
  • Fortsätta att stötta sociala aktiviteter i området.
  • Ta fram en handlingsplan för området utifrån den utvecklingsanalys som genomfördes via Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Dennis Andersson, Distriktschef Angered, Bostads AB Poseidon, dennis.andersson@poseidon.goteborg.se

Glenn Malmberg, Regionchef Victoria Park AB, glenn.malmberg@victoriapark.se

Kort om Victoria Park och Bostads AB Poseidon

Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö. Idag finns vi i 14 städer med 16 800 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se.

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 27 000 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 60 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Vi ska erbjuda ett brett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder. Som kommunägt bostadsbolag har vi också i uppdrag att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen.