Framtiden

Tillbaka

En miljon till hyresgästerna i Biskopsgården

För tredje året i rad låter Bostadsbolaget hyresgästerna i Biskopsgården bestämma över en del av bolagets budget. Nytt för i år är att området utökats till att gälla även Södra Biskopsgården samt Länsmansgården. Och summan är denna gång hela en miljon kronor.

Den 8 februari öppnades möjligheten till förslagsinlämning upp. Alla som bor hos Bostadsbolaget i Biskopsgården och Länsmansgården är välkomna att lämna in sina idéer och förslag på vad miljonen ska användas till. Årets budget har fått namnet En miljon platser och temat är ”Tillsammans utomhus”. Förslagen som lämnas in ska fokusera på att förbättra hyresgästernas gemensamma platser utomhus.
– Att fokus i år blev på just utemiljö har förstås en del med pandemin att göra. Det blev tydligt förra året hur viktig utemiljön är och att det behövs fler mötesplatser utomhus där människor kan träffas och umgås, menar Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare hos Bostadsbolaget i Biskopsgården.

Att trivas utomhus handlar inte bara om platser för lek, spel och umgänge utan kan också vara att ge utrymme för konst eller andra typer av upplevelser.
– Vi finns tillgängliga för dem som vill ha hjälp att utveckla sina idéer. Alla som bor hos Bostadsbolaget i de här områdena får vara med och lämna förslag, oavsett ålder. Barn som går i skolan här får också lämna bidrag, även om de inte bor hos oss, säger Amanda Sjöstrand.

Via en digital plattform kommer hyresgästerna, förutom att få hjälp att utveckla och formulera sina idéer, kunna diskutera olika förslag med sina grannar, få svar på frågor och mycket annat.

Boendebudget ett verktyg för demokrati
Syftet med att låta hyresgästerna själva bestämma över en del av Bostadsbolagets budget är att öka demokratin och främja umgänget mellan grannar. De två tidigare åren har förslagen som röstats fram handlat om allt från matträffar – att samlas och laga mat tillsammans – till fotbollsturnering och besök på Skara Sommarland och Liseberg. Allt från förra årets budget har på grund av coronapandemin inte kunnat utföras, men sparas till smittläget har ändrats.

Amanda Sjöstrand hoppas på extra många förslag och idéer i år nu när både Länsmansgården och de södra delarna av Biskopsgården har inkluderats i boendebudgeten.
– Förslagen kan lämnas in ända fram till den 10 april. Därefter går vi igenom de olika idéerna och de som uppfyller kriterierna läggs sen ut på den digitala plattformen där alla kan ta del av dem och rösta, säger hon.

I maj presenteras de vinnande förslagen.

Vill du veta mer?
Kontakt:
– Om boendebudgeten: Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare i Biskopsgården, Bostadsbolaget, tel: 031-731 54 13

– Presskontakt: Malin Pethrus, pressansvarig Bostadsbolaget, tel: 031-731 51 13