Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolagets hyresgäster tvättar miljövänligt med ny teknik

Just nu pågår ett pilotprojekt i Bostadsbolagets tvättstuga i Majviken. Hyresgästerna tvättar precis som vanligt men med hjälp av ny teknik från Chalmers sparas både energi och vatten. Samtidigt filtreras mikroplaster ut.

– Det här pilotprojektet är ett led i vårt arbete för att minska åtgången av el och vatten i våra fastigheter. En spännande ny idé som föddes på Chalmers som vi nu hjälper att ta vidare ihop med Mimbly, säger Daniel Hernandez, energiingenjör på Bostadsbolaget.
Projektet passar väl in i Bostadsbolagets och hela Framtidenkoncernens deltagande i Allmännyttans klimatinitiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Förutom att bli helt fossilfria ska även energianvändningen minskas med 30 procent senast år 2030.
– I tvättmaskiner använder vi i dagsläget rent dricksvatten och med den nya tekniken sparar vi upp till 70 procent av vattenförbrukningen i de inkopplade maskinerna. Miljöbesparingen ökar dessutom genom att mikroplaster filtreras ut istället för att följa med ut i våra avlopp. Den energibesparing som sker är ett ytterligera ett plus, säger Daniel Hernandez.

Mimboxen har utvecklats på Chalmers tekniska högskola av företaget Mimbly. Hyresgästerna tvättar precis som vanligt och tvätten blir lika ren som tidigare. Mimboxen kopplas till de ordinarie tvättmaskinerna och använder en särskild teknik för att spara vatten, energi och filtrera ut mikroplaster.

– Vi vill tillsammans med Bostadsbolaget göra det möjligt för gemene man att bli mer miljövänlig till vardags utan större ansträngningar. Vi tycker att det är viktigt att kommunala bolag vågar satsa på miljövänlig teknik som hjälper både boenden, företaget och miljön. Vi uppskattar verkligen förtroendet från Bostadsbolaget och det är extra kul då Mimbly kommer från Göteborg, säger Robin Griffiths, operativ chef på Mimbly.

Pilotprojektet i Majviken pågår ytterligare fyra månader och ska sedan utvärderas.
– Om resultatet är positivt hoppas vi kunna utöka antalet tvättstugor som får testa Mimboxen, säger Daniel Hernandez.

Vill du veta mer? 
Om Mimboxen – Robin Griffiths på tel: 070-2911009
Om Bostadsbolagets pilotprojekt: Daniel Hernandez, energiingenjör Bostasbolaget, tel: 031-731 50 59
Presskontakt: Malin Pethrus, pressansvarig Bostadsbolaget, tel: 031-731 51 13