Framtiden

Tillbaka

Vad har matsvinn, snatteri och e-handel gemensamt? Det är kurser som fastighetsägaren GöteborgsLokaler erbjuder sina lokalhyresgäster

I tio års tid har GöteborgsLokaler erbjudit sina lokalhyresgäster utbildningar som är speciellt framtagna för att butikerna skall kunna utveckla sina verksamheter. Under pågående pandemi är utbildningarna än viktigare och handlarna erbjuds digitala, kostnadsfria och kompetenshöjande utbildningar i linje med de utmaningar handeln ställs inför på grund av pandemi.

GöteborgsLokalers utbildningar för lokalhyresgäster har vid det här laget blivit en tradition. Det är tio år sedan bolaget bjöd in de första hyresgästerna till kompetenshöjande kurser. Sedan dess har en stor del av hyresgästerna lärt sig att förebygga snatteri, slå in paket, marknadsföra sig i sociala medier och mycket annat. I år är utbildningarna än viktigare då pandemin och dess konsekvenser slår hårt mot handeln. GöteborgsLokaler bjuder därför in sina hyresgäster till fem föreläsningar fördelade på hela året. Under våren kommer kurserna att genomföras digitalt. Till hösten hoppas GöteborgsLokaler kunna bjuda in till att träffas och gemensamt genomföra kurserna.

Cindy Jonsson är affärsutvecklingschef på GöteborgsLokaler och hon ser utbildningarna som en viktig del i att stärka lokalhyresgästernas verksamheter och genom kompetensutveckling bidra till butikernas framsteg och ökad omsättning.

– I år är även utbildningarna en del av Framtidenkoncernens satsning på stadens särskilt utsatta områden, den så kallade superförvaltningen. Genom att marknadsföra utbildningarna extra till näringsidkare i utsatta områden hoppas vi kunna nå ut till fler hyresgäster och på så sätt ge dem nya verktyg för att driva lönsamma och trygga verksamheter, berättar Cindy Jonsson.

Från matsvinn till snatteri

I år läggs mycket fokus på kurserna på både social och ekologisk hållbarhet. Vårens första utbildning syftar till att minska matsvinnet från restauranger och på så sätt både förbättra resultatet för krögaren och dessutom spara på vår miljö. Därefter följer en kurs i att skapa en webbshop, något som får anses ligga rätt i tiden då mycket handel idag kompletteras med e-handel på nätet. I vårens sista utbildningen, som sker på distans/digitalt, får GöteborgsLokalers hyresgäster handfasta tips på hur de kan optimera exponeringen och skapa en effektiv och attraktiv butik.

– Vi är optimistiska inför hösten och satsar därför på mer praktiska kurser där vi kan träffas och varva både teori och praktik. En av utbildningarna kallar vi kort och gott för ”Rädda liv” och den syftar till att lära ut hur du agerar i en nödsituation. I årets sista kurs ger vi handfasta tips på hur butiksanställda bör reagera vid snatteri, Bo Säljö, säkerhetschef på GöteborgsLokaler.

Ökad kompetens ger större trygghet

Framgångsrika näringsidkare är viktiga för alla våra handelsplatser. De håller handelsplatserna levande och skapar även ökad trygghet för kunder och besökare.

– Att vi har handlare som driver butiker i de särskilt utsatta områdena är ytterst viktigt, säger Bo Säljö, säkerhetschef på GöteborgsLokaler. Genom att ha öppet och ha gott om kunder i butikerna bidrar det till ökad trygghet på våra handelsplatser.

GöteborgsLokalers hyresgäster får delta i så många utbildningar de vill under året. Alla föreläsningar är dessutom helt kostnadsfria för deltagarna.

Under 2021 har GöteborgsLokalers hyresgäster möjlighet att delta i följande utbildningar:

Minska ditt matsvinn & förbättra resultatet

Daniel Oddhammar, kock, föreläsare och inspiratör, ger praktiska tips om hur restaurangkök kan förebygga och reducera sitt matsvinn. Genom att arbeta mer klimatsmart lär sig deltagarna att utveckla sitt hållbarhetsarbete, öka lönsamheten och attraktiviteten.

Sälja online – skapa din e-handelsbutik

Alice Orbelin skapar med sin föreläsning insikt i hur e-handel fungerar och ge handfasta tips på hur näringsidkare startar upp en e-handel samt hur de marknadsför och säljer online.

Skapa en attraktiv butiksmiljö

Gillgrens Dekor arbetar med att förstärka besöksupplevelsen i köpcentrum, butiker, restauranger samt allmänna platser. Under föreläsningen får hyresgästerna verktyg för att själv kunna optimera exponeringen i butiken och skapa en så effektiv och attraktiv säljyta som möjligt.

Rädda liv

Leo Johansson från Svenska Ledargruppen AB undervisar lokalhyresgästerna i vikten av tidig HLR samt brandskydd. Under utbildningen får deltagarna både lära sig att släcka en brand med brandfilt samt använda en hjärtstartare. Utbildningen varvar teori och praktik.

Säkerhet & förebygga snatteri

Säkerhetskonsult Mikael Grahn berättar om vilka rättigheter och skyldigheter butikspersonal har vid snatteri och stöld samt ger verktyg för att förebygga och försvåra för snattaren.

Frågor:

Kontakta Cindy Jonsson, affärsutvecklingschef GöteborgsLokaler. Cindy.jonsson@goteborgslokaler.se