Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbostäders satsning på folkhälsa – viktigare än någonsin

När pandemin slog till riktade Gårdstensbostäder främst sina aktiviteter för folkhälsan till de mest utsatta – de äldre hyresgästerna. Seniorpromenader med styrkepaus som efter hand utökades med minigolf, fika och skräpplockning blev en succé.

-Seniorpromenaderna var den absolut viktigaste aktiviteten. Det finns ett stort socialt behov i den åldersgruppen eftersom många sitter ensamma hemma. Promenaderna genomfördes hela året, oavsett väder, och deltagarna visade stor glädje och tacksamhet, säger Gårdstensbostäders folkhälsovetare Johanna Froode.

Det var redan 2015 som Gårdstensbostäders styrelse tog beslutet att förstärka företagets sociala hållbarhetsarbete genom att anställa en folkhälsovetare. Året därpå invigdes Hälsostugan, en mötesplats som erbjuder aktiviteter för att främja hyresgästernas psykiska, fysiska och sociala hälsa.

På schemat finns bland annat gym- och gruppträningspass, yoga, avslappning, föreläsningar, hälsosamtal, zumba och viktminskningskurs.

Flyttade ut

I april förra året blev det nödvändigt att flytta alla aktiviteter utomhus. Det var då seniorpromenader blev en aktivitet – på initiativ av hyresgäster. Promenaderna utökades dessutom efter hand med minigolf, fika och skräpplockning.

Den naturliga startpunkten för Hälsostugans aktiviteter var det nya utegymmet i Gårdstensdalen. Park- och naturförvaltningen hade nyligen, i samarbete med Gårdstensbostäder, genomfört en upprustning av Dalen med bland annat utegym, ny lekplats och grönytor samt nya sittplatser.

-Dalen har blivit en central mötesplats för samvaro och friskvård vilket bidragit till ökad trygghet, säger Johanna Froode.

För närvarande är alla aktiviteter i grupp inställda på grund av pandemin men så snart restriktionerna lättar kör bolaget igång utomhus med liknande upplägg som tidigare. Fram till dess kan hyresgästerna delta i aktiviteter online och i Gårdstensbostäders sociala kanaler.

-Vi kommer fortsätta att arbeta med det övergripande målet att främja jämlika förutsättningar för en god hälsa. Arbetet riktas mot socialt hållbara insatser i bostadsområdet, förklarar Johanna Froode.

För mer information kontakta Johanna Froode 0707-49 64 62.

Rapport om Gårdstensbostäders folkhälsoarbete finns att beställa via epost: gbg@gardstensbostader.se