Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget sammanfattar 2020

Flera nya bostäder genom konvertering från lokaler, 210 inflyttningsklara lägenheter i nyproduktion samt en omsättning på nära 1,9 miljarder kronor – så sammanfattar Bostadsbolaget sitt ekonomiska verksamhetsår.

– Coronapandemin har förstås påverkat oss på olika sätt men de omställningar vi gjort har också medfört en hel del positiva effekter som vi kommer ta med oss framöver, säger Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget. Bland annat gäller detta stängda Boservice till förmån för bokade personliga besök.
Även om året har präglats av det nya viruset har verksamheten kunnat fortgå med vissa justeringar.
– Tack vare digitala verktyg och en god förmåga att ställa om hos personal och samarbetspartners har vi kunnat hålla takten i de flesta av våra projekt även om en del förstås fått skjutas upp, berättar Kicki Björklund.

En ekonomi i balans
År 2020 omsatte Bostadsbolaget 1 898 miljoner kronor vilket är 68 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna hänförliga till våra fastigheter, inklusive nyproduktion uppgick till 975 miljoner kronor och årsresultat till 39 miljoner kronor.
Bostadsbolagets fastigheter är fördelade över hela Göteborg och fastigheternas marknadsvärde uppgår till 35,5 miljarder kronor.

Många nya bostäder
Under 2020 stod 210 lägenheter klara i nyproduktion och 31 lägenheter genom konvertering från oanvända lokaler. Det innebär att Bostadsbolaget nu, inklusive sina tre kommanditbolag, äger och förvaltar 24 829 hyresrätter tillsammans.

Utmaning antagen
Kommunfullmäktige slog i stadens budget för 2020 fast att inget område i Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Bostadsbolaget har tillsammans med sina systerbolag i koncernen fått i uppdrag att bidra till att detta blir verklighet.
– För oss handlar det om Hammarkullen, Biskopsgården och Tynnered och även om utmaningen är stor är jag stolt över förtroendet som politikerna har visat oss. Vi har också kommit en bra bit på väg redan genom den process vi startade år 2015. Nu fokuserar vi bolagets resurser för att ta arbetet till nästa nivå, säger Kicki Björklund.

Bostadsbolaget fyllde 75 år
År 1945 bildades Bostadsbolaget med syfte att bygga bort trångboddheten som rådde i Göteborg. Bostadsbolaget har sedan dess haft en fortsatt viktig roll i utvecklingen av Göteborgs, både som bostads- och samhällsbyggare.
– Firandet med hyresgästerna har fått skjutas upp men vi uppmärksammade jubiléet ändå genom en specialutgåva av vår hyresgästtidning där Bostadsbolagets historia berättas årtionde för årtionde, säger Kicki Björklund.

www.bostadsbolaget.sefinns hela Årsredovisningen för läsning. Hållbarhetsfrågorna redovisas separat i en gemensam hållbarhetsredovisning för hela Framtidenkoncernen.

Årsredovisningen omfattar Göteborgs stads bostadsaktiebolag AB (Bostadsbolaget) dvs exklusive helägda kommanditbolag, Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, Fastighetsbolaget Gropens gård och Fastighetsbolaget Friskväderstorget

Bostadsbolaget 2020 i siffror
– Nettoomsättningen uppgick till 1 897 (1 830) miljoner kr
– Rörelseresultatet uppgick till 435 (422) miljoner kr
– Årets resultat uppgick till 39 (130) miljoner kronor
– Direktavkastning exkl. räntebidrag var 8,3 (8,6) %
– Soliditeten per 31/12 2020 uppgick till 28,4 (27,4) %
– Antalet anställda per 31/12 2020 var 345 (348) personer
– Antalet lägenheter per 31/12 2020 var 24 829 (24 564) st

För mer information:
K
ontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.