Framtiden

Tillbaka

Ny tvåårig hyresuppgörelse klar för Framtidenkoncernen

Den koncerngemensamma årshyresförhandlingen mellan Framtiden och Hyresgästföreningen är avslutad och de boende hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon kommer att få nya hyror.

Hyreshöjningen 2021 blir 1,7 procent från och med maj månad. Enligt överenskommelsen får alla boende hos koncernen samma procentuella höjning 2021.

2022 höjs hyran från den första mars. Höjningen blir denna gång 1,2 procent i snitt. Det innebär att den totala hyreshöjningen i koncernen inte kommer att bli högre än 1,2 procent, men att höjningen differentieras och därför kan bli både högre och lägre.

Att vi nu har en tvåårig överenskommelse bidrar till den stabilitet och förutsägbarhet både för hyresgästerna och oss som vi har eftersträvat, säger Eva Paulson, hyresmarknadschef på Förvaltnings AB Framtiden.

Det tog tid att komma överens vid årets förhandlingar och ärendet var även uppe i Hyresmarknadskommittén innan parterna på egen hand kunde enas.

Jag är glad att vi slutligen kunde komma överens direkt mellan parterna. Överenskommelsen ger oss dessutom goda möjlighet att både på egen hand och tillsammans med Hyresgästföreningen ägna tid åt att bearbeta hur vi ska förhålla oss till nya nationella riktlinjer för årshyresförhandlingarna, säger Eva Paulson.

Förhandlingen är koncerngemensam, vilket innebär att Framtiden förhandlar med Hyresgästföreningen för sina fyra dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Förhandlingarna handlar om den årliga höjningen av hyrorna i drygt 74 000 hyreslägenheter i Göteborg och berör nästan var fjärde göteborgare.

Kontakt:
Eva Paulson, Hyresmarknadschef, Förvaltnings AB Framtiden
eva.paulson@framtiden.se, 031-773 75 67

Erik Zaar, Kommunikationschef, Förvaltnings AB Framtiden
erik.zaar@framtiden.se, 031-389 75 41