Framtiden

Tillbaka

Upphandling av entreprenad för prisvärda bostadsrätter i Skra Bro, Hisingen

Nu har Egnahemsbolaget annonserat upphandlingen av entreprenad för 80-90 bostadsrätter med underliggande garage i Skra Bro på Hisingen, Göteborg.

Hela området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum blir det en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Totalt ska cirka 600 bostäder byggas.

Starttid för Egnahemsbolaget är beräknad till oktober 2022. Sista anbudsdag är 6 juni, 2021.

Så många som möjligt ska ha råd att köpa sin bostad

Egnahemsbolagets målsättning är att så många som möjligt ska ha råd att köpa sin bostad. Vi har ett program för produkstandard med syfte att förenkla såväl anbudsförfarandet som produktionen och på så sätt göra det möjligt att pressa priserna till slutkunden. Entreprenadform är totalentreprenad.

Så byggde vi radhus i Gårdsten

Vi slutför nu vårt femte projekt i Gårdsten; BRF Saffransbyn. Radhusen byggdes i moduler och levererades färdiga från fabrik. Ett exempel på hur vi bygger för att hålla nere produktionskostnaderna.

Mer info och länk till upphandlingen hittar du här: 

Har du frågor om upphandlingen av entreprenad i Skra Bro, kontakta vår upphandlare Alejandro Hernandez på  alejandro.hernandez@egnahemsbolaget.se, 031-707 70 11