Framtiden

Tillbaka

Familjebostäders medarbetare får Lejonpriset 2021

För ett genomtänkt brandskyddsarbete belönas säkerhetssamordnare Madlén Persson och säkerhetshandläggare Krister Asplund med Lejonpriset av stadens försäkringsbolag Göta Lejon. Genom samarbete med ett sjuttiotal kollegor har de riskklassificerat Familjebostäders fastigheter utifrån brandrelaterade risker.

Arbetet har gjorts i alla områden och involverat både bovärdar, områdeschefer och tekniska förvaltare. Med tanke på att Familjebostäder har Sveriges största bestånd av trähus, bland annat i Majorna, är det mycket värdefullt.

– Inventeringen har varit möjlig tack vare alla som har delat med sig av kunskapen om sina fastigheter. Samtidigt finns ett intresse att lära sig mer om brandrisker och brandskydd. Vi har tillsammans lärt känna husen ur ytterligare en dimension, säger Krister Asplund, säkerhetshandläggare på Familjebostäder.

Riskinventeringsarbetet har utförts genom ett stort antal möten och genomgångar för att täcka in Familjebostäders hus i alla delar av staden.

– Arbetssättet har Krister och jag tagit fram medan informationen om fastigheterna kommer från alla våra engagerade kollegor. Vi har spridit kunskap samtidigt som vi har samlat in kunskap, berättar Madlén Persson, säkerhetssamordnare på Familjebostäder.

Motivering till Lejonpriset 2021:
”Madlén och Krister har under 2020/2021 på ett strukturerat och engagerande sätt tagit sig an arbetet med att riskklassificera Familjebostäders fastigheter. De har också utvecklat verktyget för att passa verksamheten på bästa sätt.
Genom att träffa och föra samtal med cirka 70 medarbetare har de bidragit till att öka kunskapen om brandrelaterade risker. Detta skapar utmärkta förutsättningar för riskhantering av ett stort fastighetsbestånd.”

Lejonpriset delas årligen ut av Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon för gott skadeförebyggande arbete inom staden. Priset består bland annat av en tavla av konstnären Kerstin Holmstedt.

Vill du veta mer, kontakta gärna Madlén Persson 0317315672 madlen.persson@familjebostader.se och Krister Asplund 0317318604 krister.asplund@familjebostader.se