Framtiden

Tillbaka

Nytt koncept för laddning i utvecklingsområden med många hyresrätter

Göteborg Energi har tillsammans med Framtidenkoncernen tagit fram ett nytt koncept för publik laddning av elfordon i utvecklingsområden med många hyresrätter i Göteborg. Konceptet kallas kvartersladdning och delfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Omställningen av transportsektorn pågår för fullt och allt fler väljer att köra laddbara bilar. Det är därför angeläget att hitta nya lösningar för laddinfrastruktur även i områden där många bor i hyresrätter och saknar egna möjligheter att ladda. Kvartersladdning innebär att boende och besökare kan ladda sin elbil på publika laddstationer i anslutning till bostadshusen.

– Vi har 74 000 hyresrätter inom koncernen och vi arbetar aktivt för att öka jämlikheten och tryggheten i socialt utsatta områden. Samtidigt vill vi minska vår miljöpåverkan. Vi vill använda den här satsningen till att informera om hållbar energi och laddning för att få igång diskussioner och intresse hos hyresgästerna. Målet är att alla hyresgäster i alla våra bostadsområden ska ges möjlighet till egen nära laddning i takt med att efterfrågan ökar. Parallellt kan kvartersladdningen finnas kvar som laddmöjlighet för besökare, säger Dan Sandén, teknisk chef på Framtiden.

– På Göteborg Energi har vi de senaste åren satsat på publik laddinfrastruktur i många olika former. Kvartersladdning är ett nytt sätt att möjliggöra elektrifiering även i områden med flerbostadshus där de boende i dagsläget inte har egna laddplatser. De laddstationer vi bygger kommer att ha solceller på taken och ett batterilager där överskottet på el kan lagras. Det kommer att vara enkelt att ladda både för boende och besökare, säger Roger Sundemo, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

Projektet med kvartersladdning delfinansieras av Västra Götalandsregionen och ingår i regionens kraftsamling elektrifiering för hållbar omställning.

– Antalet elbilar på våra vägar ökar stadigt och i vissa områden är det kommersiella intresset svagt för att bygga ut laddinfrastruktur. Där krävs offentligt stöd för att nå målen och olika stödmöjligheter för utbyggnad i stad såväl som på gles- och landsbygd i hela Västra Götaland. Vårt regionala stöd ska komplettera och stärka upp statliga stöd för att öka möjligheterna för aktörer att satsa på mer hållbara transporter och därmed stå rustade inför den snabba utvecklingen vi ser inom transportsektorn, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

I Göteborgs har Bergsjön, Hjällbo, Biskopsgården, Gårdsten, Tynnered, Hisings Backa och Rannebergen identifierats som lämpliga områden för kvartersladdning. Just nu pågår arbete med att hitta konkreta platser, söka bygglov etcetera. Laddstationerna kommer att byggas, ägas och drivas av Göteborg Energi. Byggnationer beräknas att påbörjas i augusti 2021.

För mer information kontakta:

Dan Sandén, teknisk chef, Framtiden

Tel: 0705-21 08 51

E-post:
dan.sanden@framtiden.se

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi 

Tel: 0704- 66 04 28

E-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Tel: 070-867 16 21

E-post:
kristina.jonang@vgregion.se