Framtiden

Tillbaka

Oannonserade kontroller för brottsfria byggen

Idag gjordes oannonserade kontroller på vår arbetsplats på BRF Ättekroken. Det är vår entreprenör Brixly som har inlett ett samarbete med ANSVAR, Sveriges ledande specialist på socialt ansvarstagande. I samarbetet ingår bland annat att ANSVAR gör oannonserade platsbesök för att kontrollera både personal och underleverantörer. I veckan gjordes de första oannonserade besöken. Ett arbete vi värdesätter.

–Brixlys byggen ska vara brottsfria. Vi vet att det förekommer felaktigheter ute på projekten och därför behöver vi göra kontroller. Nu får vi större förutsättningar att förbättra oss. Allt för att främja sund konkurrens, schyssta och säkra byggen, säger Markus Brink, vd på Brixly.

De oannonserade besöken gjordes på dels på vårt projekt BRF Ättekroken i Göteborg, dels Björkris vård- och omsorgsboende i Kungsbacka.

– För oss är det givetvis viktigt att allt går rätt till i de projekt som vi är involverade i. Därför känns det bra att Brixly tar sitt ansvar och gör vad de kan för att säkerställa att så också är fallet, säger Annika Carlsson, projektledare på Egnahemsbolaget.

Vid besöken kontrolleras personal och alla underentreprenörer för att säkerställa att endast förgodkända bolag och rätt personal är på bygget. Det är viktigt att få med hela kedjan, så endast förgodkända underentreprenörer är där och att ingen aktör använder sig av svart eller illegal arbetskraft.

Dagens besök handlade inte bara om kontroll utan också om att jobba med brister som en potential för förbättringar och en del i kvalitets- och riskarbetet. Brixly fick ett fåtal rekommendationer på hur verksamheten kan stärkas ytterligare framöver.

– De farligaste riskerna är de man inte känner till. Vi blottlägger oss själva i och med dessa kontroller, men det finns alltid risker och vi vill hitta dem för att kunna åtgärda och hela tiden bli bättre. Branschen har ett problem och vi måste bli en del av lösningen, avslutar Markus Brink.