Framtiden

Tillbaka

Framtidsvisioner för Hammarkulletorget

Nu ska Hammarkulletorget utvecklas och bli ett levande torg med många verksamheter och olika typer av service. Framförallt ska det fungera som en trygg mötesplats för alla som bor och verkar här. Inom kort visas de tre olika arkitektteams framtidsvisioner i fönstret till Hammarkullens bibliotek.

– Vi vet att ett torg med många verksamheter är något som de flesta hammarkullebor vill ha. Att kunna handla mat, gå till vårdcentralen och till apoteket på hemmaplan står högst upp på önskelistan, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.
Uppdraget till de tre arkitektteamen är att skapa en vision av hur torget skulle kunna komma att se ut. Det ska ingå lokaler för olika typer av verksamheter, butiker och nya bostäder. Utomhusmiljön är också viktig och ska främja trygghet och gemenskap.
– Underlaget som teamen utgått ifrån är ett omfattande program som beskriver vad vi vill se på torget i framtiden. Det baseras i sin tur på tidigare genomförda enkäter och undersökningar bland boende och verksamma i Hammarkullen, säger Kicki Björklund.

Hyresgästerna får tycka till
Förslagen från arkitektteamen är nu klara och ska ställas ut för visning i fönstret till biblioteket i Hammarkullen. Under perioden 9/7 – 23/8 får alla som bor och arbetar i Hammarkullen titta på förslagen och med hjälp av digital teknik går det att kommunicera sina känslointryck inför de olika delarna av förslagen.
– Dessa synpunkter blir sedan en del i den utvärdering av förslagen vi gör tillsammans med Stadsbyggnadskontoret. Utifrån det kommer vi att välja vilket förslag vi vill gå vidare med, men vi har också möjlighet att välja delar av alla tre förslagen, menar Kicki Björklund.

Tidplan på flera år
Nästa steg i processen är att med hjälp av Stadsbyggnadskontoret ta fram en detaljplan som styr vad som får byggas på vilken plats.
– Även under detaljplanearbetet kommer det vara möjligt att ta del av och lämna synpunkter på utformningen, säger Kicki Björklund.
Om allt flyter på utan avbrott kan det finnas en lagakraftvunnen detaljplan att utgå ifrån i början på 2024 och det nya torget kan börja byggas någon gång under 2025.

Del i ett större arbete
Sedan 2015 arbetar Bostadsbolaget aktivt och strategiskt för att utveckla hela Hammarkullen. Förutom att köpa resterande hyreshus i området har bland annat bemanningen utökats, flera samarbeten har inletts vilket möjliggjort en Parklek, ett Fixotek, ett Aktivitetshus och mycket mer, ett stort antal trygghetsskapande åtgärder har genomförts i källare, trapphus, på gårdar och genom utökad närvaro under kvällar och helger av trygghetsvärdar. Det pågår även en stor avfallssatsning med nya miljöhus och informationsmaterial. Ett fungerande och levande torg är en viktig pusselbit i utvecklingen av området.

De tre arkitektteam som tilldelats det parallella uppdraget är: LINK Arkitektur AB, White arkitekter AB och Funkia AB.

Vill du veta mer?
Kontaktpersoner:
– Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget, tel: 031-731 50 05
– Jonathan Kvist, distriktschef Bostadsbolaget, tel: 031-731 53 21
– Joakim Stagemyr, nyproduktionsansvarig, tel: 031-731 50 22
– Malin Pethrus, pressansvarig, tel: 0705-70 65 22