Framtiden

Tillbaka

Tripplar antalet sommarjobb för unga i Tynnered

Med den gemensamma satsningen Destination Tynnered erbjuder Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden tre gånger så många sommarjobb till unga i Tynnered jämfört med förra året. Totalt blir det 151 jobb, som fastighetsvärd, tekniker och entreprenörer.

– Det känns fantastiskt roligt att vi kan erbjuda så många unga ett sommarjobb, en första rad på cv och en inblick i arbetslivet, säger initiativtagarna.

Målsättningen med Destination Tynnered är att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro. Med Destination Tynnered vill Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden tillsammans ta ansvar för ett tryggt och attraktivt Tynnered, ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmar och ha sin egen försörjning. Samarbetet är långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Samtidigt bjuder bolagen in fler aktörer att medverka för att skapa förutsättningar för att stärka Tynnereds utveckling.

Företagen ser sommarjobben som ett viktigt steg på vägen till personlig utveckling och egen försörjning. Sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet och ger unga en första rad på cv och tillgång till ett nätverk som är viktigt för framtiden. Tillsammans erbjuder Stena Fastigheter, Volvo Cars och Framtiden 151 olika sysselsättningar denna sommar.

  • Runt 80 ungdomar i åldrarna 16 – 20 sommarjobbar i Stena Fastigheter, Familjebostäder och Bostadsbolagets bostadskvarter i Göteborg, med uppdrag som att göra fint på gårdar, rensa ogräs, måla och vara lekledare för barnen.
  • För att uppmuntra ungas kreativitet och engagemang erbjuds ett 30-tal sommarjobb där ungdomarna får värdefulla insikter och erfarenheter om entreprenörskap, att arbeta i grupp och vara i ett kreativt arbete. Uppdraget är ta fram förslag på hållbar stadsutveckling, mobilitet och trygghetsfrågor genom att man involverar boende i området.
  • Ett 10-tal ungdomar arbetar som Förändringsagenter med uppdraget ta fram förslag på aktiviteter för unga.
  • Ett 10-tal ungdomar sommarjobbar hos leverantörer som är knutna till bland annat Volvo Cars. Ytterligare ett antal har fått semestervikariat på Volvo Cars reservdelslager genom ett samarbete med Göteborg stad. Runt 15 ungdomar från Frejaskolans årskurs 8 har fått plats i programmet Sommartekniker, som är ett samarbete med Motorbranschens Tekniska Gymnasium.

– Med gemensamma krafter har vi skapat en tredubbling av antalet sommarjobb och därmed gett fler unga möjlighet till en framtidstro. Det är en bra start för vår gemensamma målsättning att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmar och ha sin egen försörjning, säger initiativtagarna.

För mer information kontakta:

Framtiden Anna Hultsbo, kommunikatör Familjebostäder
telefon 031-731 56 94, anna.hultsbo@familjebostader.se

Stena Fastigheter Mia Larsson, kommunikationsansvarig Stena Fastigheter
telefon 072-858 02 85, mia.larsson@stena.com

Volvo Volvo Car Sveriges mediarelationer
telefon 031-793 79 00, media.sverige@volvocars.com