Framtiden

Tillbaka

Hyresgästerna bestämde om en miljon

Nu är omröstningen klar i boendebudgeten. Under våren har hyresgästerna i Biskopsgården och Länsmansgården fått lämna in förslag på vad 1 miljon kronor av Bostadsbolagets budget ska användas till. Det kommer bland annat bli vattenlek, odlingsgemenskap och utomhusbio.

– Vi fick in rekordmånga förslag från hyresgästerna i år vilket känns väldigt bra, säger Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare i Biskopsgården och projektledare för boendebudgeten.
Årets budget fick namnet ”1 miljon platser” och tema var ”Tillsammans utomhus”. Förslagen skulle alltså inrikta sig på vår gemensamma utomhusmiljö och att skapa platser där man kan vara tillsammans.
Syftet med att låta hyresgästerna själva bestämma över en del av Bostadsbolagets budget är att öka demokratin och att just främja umgänget mellan grannar. Och förslagen som vann handlar precis om det.
– Det som flest röstade på och som kommer genomföras är vattenlek på sommaren och skridskor på vintern, odling och växter för gemenskap samt utomhusbio. Det är sådant som verkligen får människor att mötas och göra något spännande och roligt tillsammans, säger Amanda Sjöstrand.

Två av de tre vinnande projekten innehåller flera olika förslag som antingen liknat eller kompletterat varandra.
– Det ger projekten än mer förankring i området – många har tänkt på och önskat samma sak, menar Amanda Sjöstrand.

Engagemanget ökar
Bostadsbolaget är först i Norden med att låta hyresgästerna vara med och bestämma i en boendebudget. Konceptet har fungerat så pass bra att det nu är tredje året det genomförs i Biskopsgården och framöver planerar Bostadsbolaget att låta hyresgäster i fler områden få göra samma sak.
– Tidigare förslag som genomförts är bland annat matträffar, läxläsning för vuxna, resa till Borås djurpark, fotbollsturneringar och mycket annat. Vi tror på den här typen av direkt demokrati där hyresgästerna själva engagerar sig och kommer med förslag som alla sen får rösta på, säger Amanda Sjöstrand.

Planeringsstart under året
Nu pågår planeringen för fullt tillsammans med förslagslämnarna för att förverkliga de vinnande bidragen.
– De hyresgäster vars idéer ingår i de vinnande projekten kommer självklart vara med och driva arbetet med att genomföra projekten, i den mån de kan och vill. De boende sitter på den viktigaste kunskapen vi har om våra områden, säger Amanda Sjöstrand.

Vill du veta mer?
Kontakt:
– Om boendebudgeten: Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården, Bostadsbolaget, tel: 031-731 54 13
– Presskontakt: Malin Pethrus, pressansvarig Bostadsbolaget, tel: 031-731 51 13