Framtiden

Tillbaka

Framtiden anställer utvecklingschef inom ekologisk hållbarhet

Framtidenkoncernen har anställt Nina Jacobsson Stålheim som utvecklingschef ekologisk hållbarhet. I arbetet ingår både att samordna Göteborgs Stads strategi för hållbart byggande och att utveckla koncernens arbete kring hållbarhetsfrågor.

Göteborgs Stad beslutade våren 2021 om ett nytt miljö- och klimatprogram som lägger grunden till en ekologiskt hållbar stad 2030. Inom ramen för programmet har Framtiden fått samordningsansvar för strategin “Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande”. Strategin inkluderar nybyggnation, ombyggnation och renovering av byggnader och anläggningar samt lokalanpassningar.

För att ansvara för detta uppdrag har koncernen anställt Nina Jacobsson Stålheim som utvecklingschef ekologisk hållbarhet.

Nina kommer närmast från en tjänst som Hållbarhets- och teknikchef på Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. Nina har över 15 års erfarenhet som både ledare och strateg inom miljö och energifrågor men har också arbetat som byggprojektledare. Nina är ett välkänt namn inom det ekologiska hållbarhetsområdet och har uppdrag som bland annat ordförande i Byggherrarnas Miljö, teknik- och kvalitetsutskott samt representant i Belok, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler.

Förutom samordningsansvaret för den nya strategin tillför Nina värdefull kompetens inom ekologisk hållbarhet och kommer ha ansvar för att utveckla koncernens arbete inom hållbarhetsområdet.

Nina tillträder sin nya tjänst den 14 oktober 2021.

För mer information: Anna-Karin Trixe, stabschef, Förvaltnings AB Framtiden       0728-55 67 41, Anna-Karin.Trixe@framtiden.se