Framtiden

Tillbaka

Planerna på fastighetsförsäljning avbryts

Sedan 2019 har ett ärende pågått om att förbereda för försäljning av fem av GöteborgsLokalers fastigheter. På kommunfullmäktiges möte den 16 september beslutades att uppdraget att avyttra dessa fem fastigheter avbryts och de aktuella fastigheterna blir kvar hos GöteborgsLokaler.

Kommunfullmäktige gav genom Budget 2019 Stadshus AB (GöteborgsLokalers koncernmoder) i uppdrag att förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark och fastighetsinnehav inom koncernen. Den sammantagna analysen resulterade i ett förslag till fullmäktige om försäljning av ett antal utpekade fastigheter som ägs av Higab, GöteborgsLokaler och Parkeringsbolaget. GöteborgsLokalers fastigheter som var med i förslaget är: 

  • Backa 104:7 Studentboende samt daglig verksamhet
  • Majorna 723:7 Privat vårdgivare
  • Styrsö 3:183 Vårdcentral
  • Lorensberg 53:3 Kontor och butik
  • Röd 135:1 Vårdcentral

Beslutet innebär att försäljningen av dessa fastigheter inte längre är aktuellt och ärendet som pågått i många år är nu avslutat.

Frågor: Kontakta Robert Hörnquist, VD GöteborgsLokaler 031-33 50 110