Framtiden

Tillbaka

42 nya lägenheter för 55+ i Gårdsten – en del i Bostad2021

I december startar inflyttningen i Gårdstensbostäders nya seniorlägenheter på Saffransgatan 100. Det är 42 hyresrätter som byggts i enlighet med den framtagna Gårdstens vision 2025 och är en del i Bostad2021.

De nya lägenheterna, som riktar sig till seniorer 55+, inramar det nya parkeringshuset på Saffransgatan i norra Gårdsten. Det är Framtiden Byggutveckling som byggt för Gårdstensbostäder.

Lägenheterna har god tillgänglighet. Det finns hiss och parkeringsplatser i huset. Dessutom har alla lägenheter balkong eller uteplats. Solceller är installerade för att bidra till ekologisk hållbarhet. Och i Gårdsten bor alla i närheten av naturen.

De nya lägenheterna byggs i fyra våningar. Det rör sig om ettor, tvåor och treor med tonvikt på tvårummare.

Lägenheterna på Saffransgatan är i första hand avsedda för Gårdstensbostäders egna hyresgäster. Intresset är stort och många ansökningar har kommit in.

Det är Gårdstensbostäders huschef Christer Sjödin som hållit i projektet ända från början.

– Jag är riktigt stolt över slutresultatet. Hela Gårdsten växer och de boende i seniorlägenheterna har närhet till allt. Nyligen hade vi två visningar som var mycket lyckade och nu skrivs det kontrakt för fullt, säger han.

De lägenheter som inte tecknas av Gårdstensbostäders hyresgäster läggs nu ut på Boplats.

Egen modell

Gårdstensbostäder ha etablerat en egen modell för seniorboende. Det första boendet öppnades redan 2004 och blev mycket uppskattat. Modellen är unik genom att den inte drar några kostnader som belastar samhället för övrigt.

Här finns ingen personal som anställs speciellt för seniorbostäderna. Allt gemensamt sköts av seniorerna själva och det finns tillgång till gemensamhetslokaler där det ordnas olika aktiviteter.

Gårdstensbostäders huschefer i området är hyresgästernas kontakt för service och information. Dessutom finns Trygghetsgruppen på plats i området 365 dagar om året.