Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokaler återbrukar genom CCBuild

GöteborgsLokaler och Framtidenkoncernen har under september 2021 gått med i Centrum för Cirkulärt Byggande, ofta kallat CCbuild, bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande.

Centrum för Cirkulärt Byggande är en mötes- och utvecklingsplats där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. CCBuild leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i bred samverkan mellan aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. CCBuild finansieras av Vinnova och utvecklas tillsammans med bygg- och fastighetsbranschens aktörer.

Viktigt med samverkan

Karin Ahlström-Ullbro är hållbarhetsekonom på GöteborgsLokaler.

– För GöteborgsLokaler är samverkan ett viktigt steg för att minska avfallet med 4% årligen till 2030 enligt Göteborg Stads avfallsplan, men även för att minska klimatpåverkan från nybyggnation och ombyggnation, säger Karin. Målsättningen för 2022 är att GöteborgsLokaler ska inventera 33% av bolagets projekt och lämna till återbruk via marknadsplatsen hos CCBuild eller återbruka internt. Dessutom vill vi att vi i 25% av våra projekt även efterfrågar återbrukat material. Där ser vi marknadsplatsen hos CCBuild som en viktig del för att kunna efterlysa efterfrågat material och för att avyttra material som är funktionsdugligt men som inte behövs i våra projekt. 

Nätverket och kompetensen hos de olika medlemsföretagen i kombination med mycket lärande genom workshops och föreläsningar är också värdefullt för bolagets väg mot cirkulärt byggande och renovering.

För mer information om CCBuild, se hemsidan www.ccbuild.se

Frågor?

Kontakta Karin Ahlström-Ullbro, hållbarhetsekonom på GöteborgsLokaler. karin.ahlstrom-ullbro@goteborgslokaler.se