Framtiden

Tillbaka

Positiv utveckling i Göteborgs utsatta områden

Nyheten om polisen senaste bedömning av situationen i landets mest utsatta områden visar på en positiv utveckling i Göteborg. Framtidenkoncernen både gläds och inspireras av att tre områden i staden utvecklats i rätt riktning.

Nu flyttas Tynnered ned från särskilt utsatt område till riskområde. Det innebär att Göteborg nu har fem särskilt utsatta områden. Den fina utvecklingen i Gårdsten håller i sig och området tar ytterligare ett steg ned på listan och klassas som utsatt. Och ett tredje område, Rannebergen, klassas inte längre som utsatt och tas helt bort från listan. Samtidigt har inget område flyttats i fel riktning.

-Det är med glädje vi idag mottagit polisens nya bedömning av läget i Göteborg. Det är viktiga steg, både för dessa områden och för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson vd för Framtidenkoncernen.

Framtidenkoncernen har sedan ett drygt år en strategi för utvecklingsområden med målet att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta 2025. Koncernen har hela tiden framhållit att det är svårt, men inte omöjligt, att bryta den negativa utvecklingen i dessa områden. Och i detta fall är det flera viktiga faktorer som samverkar. Politiska beslut att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025 har skapat tydliga mål och ställt krav. Polisen har intensifierat sina insatser i dessa områden. Bostadsbolagets, Familjebostäders och Gårdstensbostäders fina arbete har förstärkts med satsningar på Superförvaltning ifrån koncernens strategi för utvecklingsområden.

Att många olika aktörer engagerar sig är en nyckelfaktor för att skapa förändring. Samarbetet i Tynnered mellan Framtidenkoncernen, Volvo Cars och Stena Fastigheter är ett exempel där olika aktörer går samman med det gemensamma målet att skapa förändring för människor, området och staden.

-Tydliga politiskt mål i kombination med att flera aktörer tagit kliv framåt har bidragit till denna positiva utveckling, fortsätter Terje Johansson.

Den största delen av arbetet återstår dock, fem områden bedöms fortfarande som särskilt utsatta. Även om koncernen nu ser framsteg planeras inga stora förändringar, strategin ligger fast och ska genomföras. Det är också viktigt att uppnådda framgångar förvaltas, situationen i dessa områden kan snabbt ändras. När polisen släpper listan och det fördjupande materialet om ungefär en månad kommer Framtiden titta noga på vad som sker i varje enskilt område för att fortsatt kunna anpassa sina insatser.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Vi har sagt att det är möjligt, och dagens signaler pekar på det, men väldigt mycket jobb återstår, avslutar Terje Johannson.