Framtiden

Tillbaka

Unikt avtal tecknat med tre arkitektteam

Framtiden Byggutveckling har tecknat ett unikt avtal med arkitektkontoren Team Kjellander Sjöberg, Liljewall och White Arkitekter. Det är ett långsiktigt samarbete där breda kompetensteam förväntas utbyta erfarenheter med varandra.

Framtiden Byggutveckling har tecknat ett unikt avtal med arkitektkontoren Team Kjellander Sjöberg, Liljewall och White Arkitekter. Uppdraget omfattar i huvudsak projektutveckling i tidigt skede med extra fokus på stadens utvecklingsområden. Avtalet förser Framtiden Byggutveckling med olika spetskompetenser inom stadsplanering, landskaps- och husarkitektur och en bred sakkunnighet inom projektekonomi, trafikplanering och klimatpåverkan. Under flera år kommer teamen dra lärdom av varandras arbeten när de utbyter kunskap och erfarenheter.

”Vi vill tillsammans med de skickligaste arkitektteamen skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå hög kvalitet och sänkta produktionskostnader,” säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Sedan 2016 arbetar Framtiden Byggutveckling med att initiera, utveckla och producera bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Allt för att göteborgarna ska få tillgång till fler bostäder med rimlig hyra. I arbetet har man ett särskilt fokus på stadens utvecklingsområden. För att möta utmaningen att få bort särskilt utsatta områden från polisens lista behöver en aktiv stads- och områdesutveckling genomföras. För att lyckas tror vi på flera team med många kompetenser som samarbetar med ett hela stadenperspektiv.

Arkitektkontoren ser uppdraget som unikt genom att Framtiden Byggutveckling valt att ta ett helhetsgrepp och satsa på ett långsiktigt samarbete för flera team.

”Det ska bli väldigt givande att få samarbeta och ha kunskapsöverföring i flera viktiga frågor över tid tillsammans med alla tre utvalda arkitektteam,” säger Cecilia Windh på Liljewall.

”Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med de andra arkitektteamen få utveckla metoder och skapa samsyn för bästa resultat,” säger Hans Willehader på Team Kjellander Sjöberg.

”Det känns spännande att få vara en del av den här unika satsningen där vi fått förtroendet att arbeta långsiktigt och strategiskt med Göteborgs utvecklingsområden,” säger Johan Lundin på White Arkitekter.

Det här unika avtalet blir för Framtiden Byggutveckling ett bra komplement till stadens ramavtal.

”Under stadens gemensamma kategoriarbete för arkitekter har flera verksamheter uttryckt behov av multidisciplinära arkitektteam och Framtiden Byggutveckling har nu tagit steget i denna riktning. Det är viktigt att vi tillsammans ständigt utvecklar oss och delar erfarenheter,” säger Henrik Karlsson på Inköp och upphandling, Göteborgs Stad.


Kontaktperson
Martin Blixt, VD Framtiden Byggutveckling AB, 031-773 83 42, martin.blixt@framtiden.se