Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen och Higab säger nej till mäns våld mot kvinnor

För fjärde året i rad uppmärksammar Framtidenkoncernen kampanjen Orange Day som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor och flickor. Och precis som förra året gör vi det ihop med Higab.

För att uppmärksamma frågan belyser bolagen områden och platser i orange den 25 november. Bland annat belyser GöteborgsLokaler flera av sina handelsplatser och Higab gör detsamma med några av stadens mest kända byggnader som exempelvis Scandinavium, Ullevi och Stora Saluhallen. Nytt för i år är att även hyreshus i allmännyttans bestånd kommer att lysa orange den 25 november.

– Men vårt viktigaste bidrag är att på olika sätt berätta för våra hyresgäster att vi inte accepterar våldet och ge information om vart man kan vända sig om man blir slagen eller lever med våld i familjen. Vi gör det via olika aktiveter ute i bolagen under kampanjveckan 22-28 november, berättar Sofia Gärdsfors, vd för Störningsjouren och sammankallande i projektet.

Vänder sig till var fjärde göteborgare 
– Framtidenkoncernen tar väldigt allvarligt på det här problemet. Vi vet att vi kan nå och påverka många på ett positivt sätt. Var fjärde göteborgare bor i våra hus, och det är ofta i hemmet som våldet sker. Även Higab tar ställning och visar tydligt att ingen ska utsättas för våld i deras lokaler. Tillsammans arbetar vi för en mer trygg stad, fortsätter Sofia Gärdsfors.

Satsningen på Orange Day är integrerat i Framtidenkoncernens trygghetskonceptet Våga bry dig! I det arbetet uppmanas både boende och medarbetare att våga agera om de märker att någon far illa.

– Som en del i konceptet Våga bry dig! har vi utbildat nästan 1 000 personer i koncernen om våld i nära relation, avslutar Sofia Gärdsfors.

Ställningstagandet mot våld och information om var den som är drabbad kan få hjälp ligger på bostadsbolagens hemsidor och intranät.

Vad är Orange Day?
Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt folkhälsoproblem. För att särskilt uppmärksamma detta har FN utsett den 25 november till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen kallas också för Orange Day. Över hela världen lyser kända byggnader upp i orange, människor bär orange kläder och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. Göteborgs Stad uppmärksammar Orange Day tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

Aktiviteter runt om i stan
Förutom att belysa byggnader annonserar Göteborgs Stad i kollektivtrafik och dagspress under vecka 47. Budskapet är att det finns stöd och hjälp att få vid våldsutsatthet.

Runt om i staden arrangerar förvaltningar och bolag även olika aktiviteter riktat mot invånare, både före och efter 25 november. Till exempel anordnas föreläsningar, visning av fotoutställning och en affischtävling för ungdomar. Det ordnas även ljusmanifestationer för att hedra de kvinnor och flickor som mist livet i en våldsam relation. Aktuella aktiviteter hittar du i kalendern på goteborg.se.

Det finns stöd och hjälp att få
Den som är utsatt för våld eller utövar våld kan få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende. På Göteborgs Stads webbsida Våld och hot kan du läsa om vilket stöd som finns.

Mer information
Sofia Gärdsfors, vd Störningsjouren
sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se, 031-773 83 84

Mia Olsson Broander, kommunikatör på Bostads AB Poseidon
mia.broander@poseidon.goteborg.se, 031-332 15 51