Framtiden

Tillbaka

1000 nya bostäder till göteborgarna

Framtidenkoncernen har färdigställt över 1000 nya bostäder hittills i år. Och fler är på gång. Omkring 1400 bostäder förväntas bli klara innan året är slut.

Det byggs mer än på väldigt länge inom Framtidenkoncernen. På tio månader har 1028 bostäder tillförts Göteborgs bostadsmarknad. Det handlar om 705 nyproducerade hyresrätter respektive 292 nya bostadsrätter. Dessutom har 31 nya bostäder skapats genom konvertering av lokaler till hyreslägenheter.

– Med två månader kvar på året har vi producerat fler än 1000 bostäder. Det innebär att koncernen under året kommer ha tillfört det största antalet nya bostäder till göteborgsmarknaden sedan miljonprogrammets dagar, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Ansvaret för att genomföra nyproduktion inom Framtidenkoncernen delas mellan två bolag, Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget. Framtiden Byggutveckling bygger hyresrätter vilka sedan förvaltas av koncernens bostadsbolag medan Egnahemsbolaget bygger bostadsrätter och äganderätter.

En viktig faktor för att kunna fortsätta investera och bygga nytt är en stabil ekonomisk situation. Och nyligen rapporterade koncernen om ett starkt resultat för årets första åtta månader.

– Trots den höga investeringstakten ligger koncernen kvar på en återhållsam risknivå, vilket också speglas i vår senaste kreditrating från S&P. Vårt starka kassaflöde och goda resultat skapar förutsättningar för fortsatt stora satsningar med hög investeringstakt, både i befintligt bestånd och nyproduktion. Utvecklingen är i enlighet med vår finansiella strategi där vi de senaste åren arbetat aktivt för att stärka kassaflödet, förklarar Lars Just, Ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden.

– Även om produktionstakten varit mycket hög de senaste åren arbetar vi aktivt med att utveckla nyproduktionsprocessen. Vi vill skapa förutsättningar för att hålla volymerna uppe över tid, viktigast är att få fram fler byggrätter genom förvärv och ökat nyttjande av egen mark, konstaterar Terje Johansson.