Framtiden

Tillbaka

Våra hyresgäster gillar oss!

2021 har varit ett speciellt år. Inte minst hur vi alla har påverkats av pandemin Covid-19. Flera av våra rutiner fick ändras. Färre åtgärder kunde utföras hemma hos våra hyresgäster. Kontor stängdes och många andra kontaktytor minskades. Trots detta har vi fått det bästa betyget någonsin på vår service från våra hyresgäster!

Varje år får våra hyresgäster möjlighet att svara på en omfattande enkät med åttiotalet frågor som har med deras boende att göra. Till de olika frågorna finns även möjlighet att ge kommentarer.

– Svaren är ovärderliga för oss, säger vd Thorbjörn Hammerth. Resultatet ger oss en bild av hur vår service och skötsel uppfattas på företagsövergripande nivå, men inte minst kan vi bryta ned materialet till olika nivåer, ända ned till enskilda fastigheter. Det gör att vi får en riktigt bra bild av var det fungerar bra och var det fungerar mindre bra.

Ett antal frågor ställs samman till olika index. Det som har med service att göra som städning, felanmälningar, kontakter med oss som bolag samt upplevd trygghet hör hemma i ett serviceindex. För 2021 var detta på företasövergripande nivå 79,2 procent. En ökning med 0,3 från 2020.

– Det kan tyckas vara en liten ökning, men det är det högsta betyget bolaget har haft. Och det händer mitt i en pandemi! Jag är ny i min roll som vd sedan i våras och jag kan konstatera att detta är resultatet av ett gediget arbete sedan flera år tillbaka. Det är extra roligt att våra hyresgäster känner sig tryggare i sitt boende.

Ett annat index handlar om den fysiska miljön, lägenheten, gemensamma utrymmen och utemiljön, så kallat produktindex. Även detta har ökat från förra året, med 0,5 till 75,3 procent.

– Nu passar vi på att njuta av resultatet, det är ett fantastiskt arbete som Familjebostäders medarbetare har gjort. Sedan startar analysarbetet. Det kommer att ligga till grund för våra satsningar under 2022. Vi kommer också självklart att kommunicera resultatet på lokal nivå till våra hyresgäster och berätta löpande om det som är på gång i deras hus och område.