Framtiden

Tillbaka

Poseidons hyresgäster känner sig tryggare

Årets stora boendeenkät bland allmännyttans hyresgäster i Göteborg visar att fler känner sig trygga i sitt bostadsområde. Bland Poseidons hyresgäster ökar både tryggheten och upplevelsen av att det är rent och snyggt i området.

Trygghet har varit en prioriterad fråga för Poseidon under 2021 med målet att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025.

För Poseidon har det bland annat inneburit att man anställt trygghetsvärdar, som finns på plats kvällar och helger i Poseidons fem utvecklingsområden – Backa, Biskopsgården, Frölunda torg, Hjällbo och Lövgärdet.

Stora satsningar har även skett för att trygghetssäkra fastigheterna och se över lås, trapphus, utemiljö, belysning, källare, tvättstugor och parkeringsytor. Arbetet sker i hela staden, men extra intensivt i Poseidons fem utvecklingsområden.

-Det är värmande att få ett kvitto på att våra stora satsningar på trygghet har gett effekt och att fler av våra hyresgäster känner sig trygga kring sitt hem. Att tryggheten ökar trots en pågående pandemi, där vi inte kunnat besöka och möta våra hyresgäster som vanligt och trots att några av våra områden drabbats av både upplopp och våldshandlingar betyder oerhört mycket, säger Lena Molund Tunborn, vd på Poseidon.

Ökad trygghet i alla utvecklingsområden

Poseidons trygghetsindex ökar med 1,4 procentenheter och betyget för Rent och snyggt med 2,4 procentenheter. Tryggheten ökar på de allra flesta håll i staden och går framåt i alla Poseidons fem utvecklingsområden. Bland utvecklingsområdena ökar den upplevda tryggheten allra mest i Lövgärdet, med plus 6,8 procentenheter.

-Tryggheten är en helhetsupplevelse där vi som fastighetsägare kan göra stor skillnad. Det handlar förstås om att utrymmena i och runt fastigheten är trygga, snygga och säkra. Men även att vi ökar vår närvaro, att vi skapar fler levande mötesplatser, förutsättningar för grannar att lära känna varandra och samverkar med andra aktörer i våra områden för att snabbt kunna mobilisera gemensamt. Det är ett arbete som sker just nu över hela staden och jag ser fram emot att fortsätta det de kommande åren, säger Lena Molund Tunborn.


Några av resultaten från Poseidons hyresgästenkät 2021:

  • Den personliga tryggheten i området kvällar och nätter ökar med 3 procentenheter till 71,9 %.
  • 84,0 % av Poseidons hyresgäster upplever att trapphuset är en trygg plats.
  • 83,3 % av Poseidons hyresgäster upplever att de har en bra kontakt med grannarna.
  • Upplevelsen av att det är rent och snyggt i området ökar med 2,4 procentenheter.
  • 84,5 % av Poseidons hyresgäster är nöjda med städningen av gård och utemiljö
  • Den upplevda tryggheten och att området är rent och snyggt ökar i samtliga av Poseidons utvecklingsområden (Hjällbo, Lövgärdet, Backa, Frölunda torg samt Biskopsgården).