Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbostäders arbete för att lämna polisens lista

Gårdstensbostäder gör mycket mer för sina hyresgäster än vad som förväntas av ett bostadsföretag. Det skapar tillit i relationen med hyresgästerna och Gårdsten har nu tagit ytterligare ett steg mot målet att lämna polisens lista över utsatta områden.

Det var 2019 som Gårdsten, som första område i Sverige, gick från att vara särskilt utsatt område till riskområde. I år tog området ytterligare ett steg ner på listan, från riskområde till utsatt område. Det har redan firats med stort tårtkalas tillsammans med hyresgäster, polisen, företagare och medarbetare.

Fotbollsträning och seglarskola för unga, hjälp till arbetslösa hyresgäster och ungdomar att få jobb, senioraktiviteter, musikstudio, läxhjälp, utbildningar, cykelskola, simskola och hälsostuga med anställd folkhälsovetare. Hälsostugan erbjuder träning på gym och en rad andra aktiviteter. Det är några exempel på Gårdstensbostäders sociala arbete.

– Frånvaron av ett offentligt samhällsengagemang i Gårdsten gjorde det nödvändigt för oss att ta saken i egna händer för våra hyresgästers skull. Vi har en rad samarbetspartners som gör det möjligt för oss att genomföra dessa aktiviteter, säger Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.

Han vill också lyfta fram de insatser som polisen gör i området.

– Det betyder mycket att polisen är synlig och närvarande i lokalsamhället. Polisens insatser utgör en viktig del i samhällsbygget Gårdsten, säger han.

Tre faser

Polisen arbetar enligt den så kallade fasteorin som man nått framgångar med i Göteborg. Utgångspunkten är att först återta gatan, ofta i samarbete med

fastighetsägare. I fas ett är det repressivt polisarbete och synlighet som gäller där man trycker tillbaka brottsligheten på gatorna.

Det är sådan brottslighet som allmänheten märker och vill ha bort. När det lyckas får polisen tillit och legitimitet. De boende blir mer benägna att ställa upp och hjälpa till.

Fas två är mer brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Då involveras andra intressenter som skolor, företag och föreningar. Sedan kommer fas tre där man jobbar mot den dolda brottsligheten.

Enligt lokalpolisområdeschef Ulf Merlander arbetar polisen i alla tre faser samtidigt men fokuserar mer på olika faser beroende på hur området mår. I Gårdsten kan polisen nu flytta över resurser från fas ett till fas två eftersom området sakta men säkert blir bättre. I fas två är det mer fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Han berömmer Gårdstensbostäders arbete och ger ett par exempel.

– Trygghetsvärdarna som är synliga i området betyder mycket. Och genom att Gårdstensbostäder jobbar med den olovliga andrahandsuthyrningen kommer man åt den dolda brottsligheten vilket är ett viktigt arbete i fas tre, säger Ulf Merlander.