Framtiden

Tillbaka

Links förslag blir grunden för fortsatt utveckling av Hammarkulletorget

Nu har Framtiden Byggutveckling valt ut förslaget från LINK Arkitektur, som samarbetar med Landskapslaget och Lindholm Restaurering. Förslaget ”Min plats på jorden” blir grunden för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Hammarkulletorget och för kommande detaljplanearbete. Det blir utgångspunkten för att göra torget till en trygg och attraktiv plats där alla kan mötas och känna sig välkomna.

Nu har Framtiden Byggutveckling valt ut förslaget från LINK Arkitektur, som samarbetar med Landskapslaget och Lindholm Restaurering. Förslaget ”Min plats på jorden” blir grunden för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Hammarkulletorget och för kommande detaljplanearbete. Tre arkitektteam har tagit fram idéer till utvecklingen av framtidens Hammarkulletorget. I förslagen efterfrågades innovation kring gestaltningen, bostäder och verksamheter. Under sommaren har de boende kunnat tycka till om idéerna som ställts ut på biblioteket. Synpunkter från boende och referensgrupper har varit en del i en omfattande utvärdering där LINKS förslag nu valts ut. Det kommer att bli utgångspunkten för det fortsatta arbetet att göra torget till en trygg och attraktiv plats där alla kan mötas och känna sig välkomna.

”Nu ser vi fram emot nästa steg med torgets framtida utformning så att en välfungerade, attraktiv och trygg mötesplats utvecklas för de boende i Hammarkullen,” säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling.

Nästa steg blir att jobba vidare med Links förslag för att utveckla det ytterligare både när det gäller utformning och innehåll. Hammarkulletorget, som ägs av Bostadsbolaget, utgör hjärtat i utvecklingen av Hammarkullen med sin närhet till god kollektivtrafik, handel och service. Det nuvarande Centrumhuset kommer att ersättas för att ge plats åt nybyggnation med handel, bostäder och lokaler för service.

En viktig del i Links förslag är att livsmedelsbutiken, spårvagnshållplatsen och busshållplatsen hamnar nära varandra när bussen dras fram till torget. Det ökar tillgängligheten och gör vardagslivet lättare för människor,” säger Martin Clase, projektutvecklare på Framtiden Byggutveckling.

”Vi har utformat ett förslag som tar avstamp i platsen och Hammarkullebornas egna visioner. Det är en stor ära att fortsätta arbetet tillsammans med Framtiden Byggutveckling och alla de som berörs av eller vill vara med och förbättra det nya Hammarkulletorget,” säger Mikael Stenqvist, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Kontaktpersoner
Martin Blixt, VD Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 42
Martin Clase, projektutvecklare Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 53