Framtiden

Tillbaka

Gårdsten ska bli en grön och blomstrande stadsdel

En storsatsning ska genomföras, tillsammans med de boende, för att skapa ett grönt, ekologiskt och blomstrande Gårdsten. I paketet finns byggnation av sju nya växthus.

År 2025 är visionen att Gårdsten ska vara som en grönskande oas med blommande fruktträd, bikupor och prunkande odlingar i över tusen pallkragar.

Visionen som fått namnet Gårdsten 2025:3 har beslutats i Gårdstensbostäders styrelse med investeringsbeslut i Framtidenkoncernen. År 2025 ska 25 procent av alla Gårdstensbor på något sätt kunna vara engagerade i odling. Cirka 10 procent av områdets gröna ytor kan vara tillgängliga för odling, bikupor, blomsterängar och äppleträd.

– Vi tycker det är viktigt att Gårdsten får möjligheter att bli en ännu grönare stadsdel. Och det finns redan ett starkt engagemang för odling hos dom som bor i området. Detta är en satsning som kan fortsätta att stärka Gårdstens attraktivitet, säger Framtidenkoncernens vd Terje Johansson.

Odling och gemenskap

Den gröna visionen, som ska komplettera arbetet med de sociala och ekonomiska dimensionerna, är egentligen inget nytt och främmande för Gårdstensbostäder och de boende.

Redan när de första solhusen invigdes år 2000 i västra Gårdsten kunde hyresgästerna också ta i anspråk ett växthus med samlingslokal per gård, sammanlagt tre växthus. 2018 tillkom ytterligare ett växthus på Lindgården. Dessa ytor blev så populära att hyresgästerna önskade sig ytterligare växthus.

Det befintliga växthuset på Lindgården har blivit en plats för odling och gemenskap. Förutom att odla, tomater, gurkor, paprikor och mycket annat brukar de boende träffas för olika aktiviteter i samlingslokalen som ligger i direkt anslutning till växthuset.

Gårdstensbostäder styrelse vill med sitt beslut bygga vidare på ett framgångsrikt koncept. Projektering har påbörjats för sju nya växthus med gemensamhetslokaler i området.

Att odla på friland är också populärt i Gårdsten. Det finns odlingsplatser lite varstans i området. Bolaget upplåter idag cirka 500 odlingsplatser till de 2 797 lägenheterna. Förberedelser pågår för att kunna öka antalet odlingsplatser.

– Detta är en viktig del av samhällsbygget Gårdsten där alla kan vara med och påverka genom sin delaktighet inom den ekologiska dimensionen, säger Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.