Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbostäder har bästa värdeökningen

Det är ingen slump att företagen står på kö för att bygga bostäder i Gårdsten. Området blir allt tryggare och Gårdstensbostäders fastigheter har bästa värdeökningen i hela koncernen.

Gårdsten tog nyligen ytterligare ett steg mot målet att lämna polisens lista över utsatta områden. Från riskområde till utsatt område. Och det är bara två år sedan Gårdsten, som första område i Sverige, gick från särskilt utsatt område till riskområde. Tryggheten ökar efter hand.

Detta återspeglas i marknadsvärdet på Gårdstensbostäders fastigheter. Sedan 2002 har värdet stigit med 421 procent. Motsvarande värdeökning för Framtidenkoncernen som helhet är 263 procent. En trygg fastighet är mer värd än en otrygg fastighet.
-Utvecklingen i Gårdsten är ett tydligt bevis på att en positiv områdesutveckling ger många goda effekter. Att satsa i våra utvecklingsområden lönar sig i första hand för området och de boende, men är även en god investering för oss som fastighetsbolag, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Andra aktörer följer den positiva utvecklingen i Gårdsten och agerar därefter. Ett tiotal byggföretag har de senaste åren dragit slutsatsen att området är attraktivt för bostadsbyggande. Visionen om 1 500 nya bostäder till 2025 är på väg att förverkligas.

Den kraftiga expansion som Gårdsten genomgår är positiv ur olika aspekter. Företagare som etablerat sig i Gårdsten stannar kvar och ökningen av antalet invånare ger ett växande marknadsunderlag för lokal handel, service och kommunikationer.

Just nu sker en omfattande utbyggnad av Gårdsten Centrum med drygt 500 nya bostäder samt nyetableringar av apotek, restaurang, kontor och olika serviceverksamheter.
-Jag är väldigt glad över att det är så många långsiktiga aktörer som bygger i Gårdsten. Detta är ytterligare ett bevis på att vi arbetat rätt i 25 år. Ett samhällsbygge tar aldrig slut, säger Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.