Framtiden

Tillbaka

Arbete mot oriktiga hyresförhållanden friställer 620 bostäder

Under 2021 har Störningsjouren utrett cirka 2000 ärenden gällande oriktiga hyresförhållanden. Det ledde till att 620 lägenheter kunde friställas och gå tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden.

Störningsjourens avdelning för oriktiga hyresförhållanden arbetar sedan 2015 med att utreda ärenden som främst rör olovlig andrahandsuthyrning. Bolaget är en del av den kommunala bostadskoncernen Framtiden och bland kunderna finns stadens tre stora bostadsförvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. Sedan starten har totalt omkring 9000 utredningar gjorts och över 2650 lägenheter friställts.

Oriktiga hyresförhållanden, i kombination med stor efterfrågan på bostäder, bidrar till en skev bostadsmarknad. Det leder ofta till överhyror och bidrar till otrygghet både för andrahandshyresgästerna och för omkringboende. Avdelningen för oriktiga hyresförhållanden bidrar därmed både till trygga boendeförhållanden för hyresgästerna, samt tryggare arbetsplatser för de förvaltande bolagens personal.

– Vi vill att alla ska bo tryggt med riktiga hyreskontrakt – för såväl hyresgästens som grannars och personalens skull, säger Annika Öby, verksamhetschef på Störningsjouren.

Framtidenkoncernen har en Strategi för utvecklingsområden med mål att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. En viktig del i strategin är att ha nolltolerans mot kriminell verksamhet. Koncernens strategi har satt ytterligare fokus på Störningsjourens arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, något som avspeglas i årets siffror.

– Att motverka oriktiga hyresförhållanden är viktigt och bidrar till en sund bostadsmarknad och tryggare områden i hela Göteborg. Det är därför glädjande att Störningsjouren i år kunnat friställa så många lägenheter. Och det skickar en tydlig signal att oriktiga hyresförhållanden är något som inte accepteras, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Kontaktperson:
Annika Öby, verksamhetschef, Störningsjouren
Annika.Oby@storningsjouren.goteborg.se
070-324 19 00