Framtiden

Tillbaka

42 nya seniorlägenheter enligt Gårdstensmodellen

Hyresgäster i norra Gårdsten efterfrågade seniorlägenheter med hiss. Gårdstensbostäder tog de boendes önskan på allvar. Därmed har området fått ytterligare ett hus med seniorlägenheter.

De 42 nya lägenheterna, som riktar sig till seniorer 55+, inramar ett nytt parkeringshus på Saffransgatan i norra Gårdsten. Det rör sig om ettor, tvåor och treor med tonvikt på tvårummare.

Tillgängligheten är god. Det finns hiss och parkeringsplatser i huset. Dessutom har alla lägenheter balkong eller uteplats. Solceller är installerade för att bidra till ekologisk hållbarhet.

Gårdstensbostäder har etablerat en egen modell för seniorboende. Det första boendet öppnades redan 2004 och blev mycket uppskattat. Modellen är unik genom att den inte drar några kostnader som belastar den kommunala kassan.

Här finns ingen personal som anställs speciellt för seniorbostäderna. Allt gemensamt sköts av seniorerna själva och det finns gemensamhetslokaler där det ordnas olika aktiviteter. De boende hjälper varandra och ingen behöver känna sig ensam. Dessutom finns Gårdstensbostäders trygghetsgrupp på plats i området 365 dagar om året.

Gårdstensbostäders huschef i området, Christer Sjödin, är hyresgästernas kontakt för service och information. Christer har dessutom hållit i projektet ända från början.

Lägenheterna har i första hand gått till Gårdstensbostäders hyresgäster. Resterande lägenheter har förmedlats via Boplats Göteborg. 

Mycket lyckat

Det är Framtiden Byggutveckling som byggt huset för Gårdstensbostäder. De inblandade är överens om att projektet blivit mycket lyckat.

-Jag tycker att fasaden är fantastiskt vacker. Detta är ett av mina bästa projekt, säger Henrik Jarledal som är affärsutvecklare på Framtiden Byggutveckling. Han berömmer också den polske entreprenör som anlitats för bygget.

Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto är också mycket nöjd.

-Tack vare statligt investeringsstöd kan vi ta ut låga hyror för dessa lägenheter och det är helt i linje med Gårdstensbostäders låga hyror i övriga beståndet. Alla grupper av människor ska ha råd att bo i ett allmännyttigt bolag som Gårdstensbostäder, förklarar Michael Pirosanto.