Framtiden

Tillbaka

Tryggheten i Bergsjön ökar enligt hyresgästerna

För två år sedan inleddes en omfattande satsning för att öka tryggheten i Bergsjön och få bort Bergsjön från polisens lista som särskilt utsatt område. Nu, två år senare, talar resultatet från årets hyresgästundersökning sitt tydliga språk: Insatserna gör skillnad!

Varje år får våra hyresgäster möjlighet att svara på en omfattande enkät med åttiotalet frågor som har med deras boende att göra. Utifrån svaren sammanställs ett antal index, där bland annat trygghet finns med. Resultat från årets hyresgästundersökning visar att den upplevda tryggheten i Familjebostäders bostadsområden i Bergsjön har ökat med 3,7 procentenheter jämfört med föregående år.

– Vi har under en längre tid bedrivit ett gediget arbete med att trygghetssäkra fastigheterna. Samverkan med polisen har även blivit bättre, då vi har en kontaktperson som vi direkt kan informera om sådant som skapar otrygghet i området. En gång i månaden träffas även alla fastighetsägare som ingår i satsningen ”Bergsjön 2021″ för erfarenhetsutbyte, vilket är mycket värdefullt, säger Siv Undén, områdeschef på Familjebostäder i Bergsjön.

Insatser som görs för ett tryggare Bergsjön
Göteborgs Stad har som mål att ingen del av staden ska vara med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Med extra resurser jobbar Familjebostäder för att bidra till att Bergsjön kommer bort från listan. En viktig del i arbetet är de sociala insatserna som utvecklingsledarna på Familjebostäder i Bergsjön ansvarar för.

– Vi har ett jätteviktigt uppdrag, där vi tillsammans med andra aktörer, föreningar och de boende i området stärker positiva krafter för att öka tryggheten. Vår sommarjobbssatsning är en viktig del i trygghetsarbetet. I år sysselsattes 273 sommarjobbare i Bergsjön där ungdomarna fick vara delaktiga i att göra Bergsjön till ett trivsammare område. Likaså är läxhjälparna som Familjebostäder anställer för att stärka eleverna till att höja sina betyg viktiga, säger Johanna Froode, utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön.

77,4% av Familjebostäders hyresgäster i Bergsjön upplever att de känner sig trygga i och runt sin bostad.

Området Gärdsås i Bergsjön har satsat stort på att trygghetssäkra fastigheter och allmänna utrymmen, vilket har gjort att de ökat i samtliga av de parametrar som faller under trygghetsindexet. Belysning på gård och nära hus och förrådens säkerhet mot inbrott har båda ökat med mer än 10 procentenheter i området Gärdsås.

– Bara i år har vi bland annat stärkt belysningen i korridorer, bytt ut gamla källar- och tvättstugedörrar mot säkerhetsdörrar, identifierat mörka och otrygga platser och stärkt med belysning, utökat vårt arbete kring att hålla det rent och snyggt. Det är ett hårt och noggrant jobb som ligger bakom årets ökning, men det är helt klart värt det när man får se resultatet, säger Babak Milanian områdeschef på Familjebostäder i Gärdsås.

Fortsatt prioritet på trygghet år 2022
Den årliga hyresgästunderökning ger ett mått på kundnöjdhet, men framförallt används den för att kunna lokalisera inom vilka områden det finns förbättringspotential. För att Bergsjön ska ta sig bort från polisens lista som särskilt utsatt område gäller det därför att fortsätta jobba aktivt med sådant som enligt hyresgästerna skapar otrygghet.

– År 2022 kommer fortsatt fokus ligga på att trygghetssäkra våra fastigheter samt utveckla de sociala insatser som vi idag driver. En viktig pusselbit i arbetet framöver blir även att åtgärda de uppgångar, gårdar och allmänna platser som våra hyresgäster, enligt resultatet från årets hyresgästundersökning, idag upplever som otrygga, säger Siv Undén.

Vill du veta mer, kontakta gärna Rickard Bryngelsson, kommunikatör på Familjebostäder i Bergsjön 0707569605 rickard.bryngelsson@familjebostader.se