Framtiden

Tillbaka

Boende tycker till och tycker om sina lokala torg i Göteborg

Vad tycker boende i Göteborgs olika stadsdelar om sitt lokala torg? De har bostadshyresgästerna inom allmännyttan fått svara på i en stor enkätundersökning. – Undersökningen visar att göteborgarna gillar sina lokala torg. Mest uppskattat är Tuve Torg på Hisingen, berättar Pia Johnson på GöteborgsLokaler.

– Vi ser att många har valt att handla lokalt i samband med pandemin och det är glädjande att se att de lokala torgen uppskattas så av göteborgarna. För de torg som GöteborgsLokaler äger så ligger Tuve Torg i topp för utbud och skötsel. När det kommer till tryggheten toppar Axel Dahlströms Torg, berättar Pia Johnson på GöteborgsLokaler.

  Varje år skickas en enkät ut till boende hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Sedan hösten 2021 har de boende möjlighet att även svara på vad de tycker om just sitt lokala torg, bland de handelsplatser som GöteborgsLokaler förvaltar. Därefter får de svara på frågor som handlar om utbud, trygghet och skötsel.

  Frågorna kring lokala torg har i höstens enkät fått en ny utformning. De svarande kryssar först i sitt lokala torg och svarar sedan på frågor relaterade till just det torget. Denna utformning var ny i höstens enkät vilket gör att vi saknar jämförelsesiffror från tidigare år. Dessa kommer med först i nästa enkät som är planerad till hösten 2022.

  Då resultaten också berättar om vad de boende tycker om den handel och service som finns på handelsplatserna är det viktigt att våra lokalhyresgäster som driver handeln och servicen på torgen får ta del av svaren. Till våra företagarföreningar, marknadsråd och i våra nyhetsbrev till lokalhyresgästerna informerar vi nu om resultaten. Tillsammans ser vi vad vi kan göra ännu bättre.

  Vad blev resultatet?

  De boende svarar på enkäten utifrån betygen mycket bra, ganska bra, inte så bra eller dåligt. Betygen räknas sedan ihop till procent utifrån hur många som svarat mycket bra eller ganska bra.

  För de handelsplatser där GöteborgsLokaler är fastighetsägare är medelvärdet:

  • Helhetsbetygen för torget: 80,3 % (spannet ligger mellan 63-93,5 för de olika handelsplatserna)
  • Tryggheten under butikernas öppettider: 84,4 % (69,3-91)
  • Skötsel av torget (inomhus och utomhus): 84,9 % (73,2-91,6)

  Betygen ligger på en mycket bra nivå. För de handelsplatser som har lägre betyg kan det exempelvis bero på att handelsplatsen är mindre och därmed saknar offentlig service vilket påverkar helhetsbetyget, att de butiker som finns inte uppskattas, att den upplevda tryggheten är lägre eller att skötseln kan förbättras.

  – Vi analyserar handelsplats för handelsplats och resultaten av enkätens svar är oerhört viktiga för oss för att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre, säger Pia Johnson.

   Utmaningar

   En av våra större utmaningar är tryggheten. Upplever besökare inte sitt torg som tryggt spelar det mindre roll att det finns ett bra utbud av handel och service. Trygghet är en prioriterad fråga och tillsammans inom Framtidenkoncernen och Göteborgs Stad har vi målet att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden år 2025.

   En annan utmaning är att bibehålla de fina betygen och se vad vi tillsammans med lokalhyresgästerna kan göra för att förbättra utbudet ännu mer på våra lokala torg.

   _________________________________________________

   Fakta: Enkäten genomfördes 24 september-8 november 2021. Totalt svarade ca 19 500 bostadshyresgäster inom allmännyttans bostadsbolag i Göteborg. 

   Frågor: Kontakta Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef, 031-3350120 eller pia.johnson(at)goteborgslokaler.se.