Framtiden

Tillbaka

Rekordår för nya Poseidon-lägenheter

Under 2021 byggdes fler nya Poseidon-lägenheter än någonsin. Totalt 704 nya hyresrätter tillfördes beståndet – från Angered Centrum till Frölunda Torg.

– Det är glädjande att kunna leverera så många nya hem till göteborgarna tillsammans med systerbolagen i koncernen. Varje nytt hem behövs i vår stad just nu och vi har både byggt nytt, byggt på våra befintliga hus och byggt om utrymmen till lägenheter där vi kunnat, säger Lena Molund Tunborn, VD Poseidon.

Framtiden Byggutveckling står för merparten av nyproduktionen, 665 lägenheter, som sedan gått över till Poseidons förvaltning. Under året har även 12 lägenheter köpts från Egnahemsbolaget och 27 lägenheter har tillkommit genom påbyggnad och konvertering av utrymmen.

– Vi är stolta över att kunna bidra till en bra variation av nya hyresrätter i staden. De nya lägenheter som byggts under 2021 finns på flera olika håll i staden och omfattar både ny kvartersbebyggelse, unika trähus och spektakulär arkitektur. I Nya Kvibergshuset har dessutom både produktionskostnad och hyror hållits nere tack vare investeringsstöd, säger Lena Molund Tunborn.

Fler lägenheter på gång under 2022

Vid årsskiftet pågick nyproduktion av ytterligare drygt 600 Poseidon-lägenheter. Under 2022 startar bland annat uthyrningen av de första kvarteren längs Litteraturgatan, där Framtidenkoncernen bygger sammanlagt elva nya kvarter de kommande åren.

Nya Poseidon-lägenheter under 2021:

  • Mandolingatan, Frölunda Torg 367 lägenheter
  • Smögengatan, Torpa 118 lägenheter
  • Nya Kvibergshuset, Kviberg 83 lägenheter
  • Titteridamm, Angered Centrum 55 lägenheter
  • Kvarteret Makrillen, Gamlestaden 42 lägenheter
  • Hogenskildsgatan, Lunden 16 lägenheter
  • Ättehögsgatan, Kålltorp 12 lägenheter
  • Ombyggnad av utrymmen 11 lägenheter


Trähusen i Angered Centrum i nya, hållbara material


Nyfiken se mer av Poseidons nyproduktion? Se lägenhetsväljare och projekt här!

Kontakt

Har du frågor om Poseidons nyproduktionssatsning?
Välkommen att kontakta:

Lena Molund Tunborn, vd 
lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se, 031-332 10 90
Jon Gannvik, nyproduktionsansvarig
jon.gannvik@poseidon.goteborg.se, 031-332 10 31
Mia Olsson Broander, kommunikatör 
mia.broander@poseidon.goteborg.se, 031-332 15 51.