Framtiden

Tillbaka

2021 – Ett starkt år för Framtidenkoncernen

Våra boende upplevde en ökad trygghet, utvecklingen gick framåt i stadens utsatta områden, vi slog rekord i bostadsbyggande och banade väg för sänkta produktions-kostnader. Allt detta samtidigt som koncernen levererade ett bra resultat och har en fortsatt stabil ekonomi. 2021 var ett bra år för Framtiden och för Göteborg.

– Även om pandemin fortsatte att hålla världen i sitt grepp och skapade utmaningar både i samhället och inom vår koncern så var 2021 ett starkt år för oss. Och när vi kan leverera starka resultat i våra uppdrag är det bra för hela Göteborg, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Att koncernens hyresgäster känner sig tryggare än tidigare är glädjande och visar att vårt arbete gör skillnad. Extra glädjande är att skillnaderna mellan särskilt utsatta områden och övriga minskat något.

I linje med den upplevda tryggheten går utvecklingen i stadens särskilt utsatta områden också åt rätt håll. 2020 antog vi Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030 för att bidra till att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. När polisen hösten 2021 presenterade sin nya lista över utsatta områden i Sverige flyttades Tynnered ned från särskilt utsatt till riskområde. Ett mycket glädjande besked som innebar att Göteborg gick från sex till fem särskilt utsatta områden. Gårdsten fortsatte sin fina utveckling och gick från riskområde till utsatt område och Rannebergen lämnade polisens lista helt.

Innan årsskiftet uppskattade vi att koncernen skulle tillföra göteborgarna ungefär 1 400 nya bostäder under 2021, det blev hela 1 576. Det är fler än någonsin sedan miljonprogrammets dagar och väl i linje med vår målsättning. Den största delen, 1 080, byggdes av Framtiden Byggutveckling som är inriktade på att bygga nya hyresrätter åt koncernens bostadsförvaltande bolag. För vårt dotterbolag Egnahemsbolaget, som främst bygger bostads- och äganderätter, blev det rekord i bolagets snart 90-åriga historia med 449 färdigställda bostäder. Koncernen har dessutom som mål att varje år bygga cirka 25 % av all nyproduktion i våra utvecklingsområden. 2021 blev det 565 nya bostäder i dessa områden, vilket motsvarar 36 %.

– Att bygga mycket nya bostäder är ett av våra grunduppdrag. Därför är det glädjande att koncernens nyproduktion varit hög under året. Extra roligt är att vi byggt mycket nytt i våra utvecklingsområden, det visar att vi satsar på dessa områden och bidrar till att skapa nya möjligheter, säger Terje Johansson.

Sänkta kostnader vid nyproduktion möjliggör för fler att ha råd att bo i en nyproducerad lägenhet, oavsett om de hyr eller köper sin bostad. Den strategi som antogs 2020 för att sänka våra kostnader vid nyproduktion med 30 procent har under året applicerats på flera nya projekt. Vi tycker att det finns goda möjligheter att, tillsammans med marknaden, nu kunna bygga nya bostäder till betydligt lägre kostnad.

En viktig faktor för att kunna fortsätta investera och bygga nytt är en stabil ekonomisk situation. 2021 levererar koncernen ett resultat om 953 miljoner kronor före skatt enligt K3 regelverket (IFRS 12 192 miljoner kronor) och värdet på våra fastigheter, inklusive investeringar, ökade med över 10 % under året.

– Trots den höga investeringstakten ligger koncernen kvar på en återhållsam risknivå. Med ett starkt kassaflöde och goda resultat skapar vi förutsättningar för fortsatt stora satsningar med hög investeringstakt, både i befintligt bestånd och nyproduktion. Utvecklingen är i enlighet med vår finansiella strategi där vi de senaste åren arbetat aktivt för att stärka kassaflödet, förklarar Lars Just, Ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden.

Mer om hur det gick för koncernen 2021 kan du läsa vår årsredovisning.

Framtiden_arsredovisning_2021.pdf

Kontaktpersoner:
Terje Johansson, VD
Tel: 031 – 719 31 60, E-post: Terje.Johansson@framtiden.se
Lars Just, Ekonomichef
Tel: 072 – 855 65 04, E-post: Lars.Just@framtiden.se