Framtiden

Tillbaka

GöteborgsLokaler belönas med den europeiska hållbarhetsmärkningen CSR Label av SGI Europe

GöteborgsLokaler har efter utvärdering belönats med Corporate Social Responsibility (CSR) label av SGI Europe, den enda europeiska hållbarhetscertifieringen för offentliga bolag. Utmärkelsen är ett erkännande av en hög kvalitet på företagets hållbarhetsarbete.

Alla i bolaget är involverade i vårt hållbarhetsarbete som nu är en naturlig del i vårt arbete. Utmärkelsen är för alla medarbetare på bolaget, säger Robert Hörnquist, verkställande direktör.

”Mer än någonsin behöver utförare av samhällsnyttiga tjänster ta ansvar för hållbarhetsarbetet.” Det skrev Services of General Interest Europe (SGI Europe) i sin lansering av 2021 års upplaga av CSR Label. Utmärkelsen CSR Label är ett strukturerat sätt för offentliga bolag att få en kvalitetsstämpel och en garanti för att de agerar ansvarsfullt gentemot samhället, medborgare, myndigheter och andra intressenter. Utmärkelsen delas ut vartannat år.

I den senaste version av CSR Label har de ansökande företagen bedömts utifrån hur dess sociala ansvar överensstämmer med internationella standarder. Även hantering av och lärdomar från pandemin har utvärderats liksom hur nya former av social och hållbar tillväxt har vuxit fram. I 2021 års utgåva av CSR Label fanns därmed ett mål som syftade till att samla in, utvärdera och värdera de stora insatser som företagen har gjort för att stötta det lokala samhället och medborgarna under pandemin.

En hållbar kvalitetsstämpel

GöteborgsLokaler är ett av 18 europeiska bolag som förärats med CSR Label under 2021.

– Vi ser CSR Label som en möjlighet att få en kvalitetsstämpel på bolagets breda hållbarhetsarbete som har en lång tradition, säger Karin Ahlström Ullbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig på GöteborgsLokaler. Det är också en möjlighet att få en internationell bedömning och mätning av bolagets hållbarhetsaktiviteter. Samtidigt visar vi för hyresgäster, samarbetspartners och övriga intressenter att bolaget arbetar dedikerat för att minska bolagets klimatpåverkan.

GöteborgsLokaler är ett kommunalt fastighetsbolag som förvaltar kommersiella fastigheter och handelsplatser. Bolaget har i samband med utmärkelsen särskilt uppmärksammats för utvecklingsarbetet av strategin Hållbar förvaltning och arbetet med att underlätta för våra hyresgäster under pandemin. Hållbar förvaltning är en strategi som GöteborgsLokaler har tagit fram som sammanfattar samtliga väsentliga områden och hållbarhetsaspekter inom fastighetsförvaltning. Dessa har kopplats till bolagets mål, koncernens riktlinjer, ramar och regler inom Göteborgs Stads miljö- och avfallsprogram samt FN:s globala mål.

Andra viktiga hållbarhetsområden för bolaget är konceptet Hållbara evenemang som bolaget startade upp under 2021 för att minska klimatpåverkan från evenemang samt säkerställa andra hållbarhetsaspekter. GöteborgsLokaler har även intensifierat arbetet med återbruk för att minska klimatpåverkan från byggnation och renovering och har en lång tradition av ett aktivt arbetsmiljöarbete vilket är en viktig hörnsten inom bolagets hållbarhetsarbete. Ytterligare ett viktigt område för bolaget, och hela Framtiden-koncernen, är att det 2025 inte ska finnas några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista i Göteborg.


Frågor?

Kontakta Karin Ahlström Ullbro, hållbarhets- och kvalitetsansvarig på GöteborgsLokaler. Karin.Ahlstrom-Ullbro@goteborgslokaler.se