Framtiden

Tillbaka

Lights On – Framtiden satsar på skolan

Med satsningen Lights On bidrar Framtiden till att göra skolor till mötesplatser även utanför lektionstid. Satsningen ingår som en del i koncernens arbete för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025 och är ett bra exempel på områdesutveckling. När arbetssättet nu introduceras på 10 skolor innebär det att 4000 barn och deras familjer kan nås av insatserna. Och målet är tydligt, fler ska gå ur skolan med behörighet att läsa vidare på gymnasiet.

– Lights On bidrar till ökad trygghet och framtidstro i våra utsatta områden och är därför en viktig del av Framtidens strategi, säger Anna-Karin Trixe, stabschef på Framtiden.

En meningsfull fritid i en trygg miljö har betydelse för att fler barn ska klara sin skolgång. Och att det finns vuxna i barns närhet är en viktig faktor för känslan av trygghet och sammanhang. Detta är idén bakom Göteborgs Stads satsning Skola som arena som syftar till att minska skillnader i barns uppväxtvillkor mellan olika områden i staden. Skola som arena finns idag på åtta skolor. Lights On blir med sina 10 skolor den enskilt största satsningen inom ramen för Skola som arena. Och tillsamman kommer satsningarna kunna nå drygt 8000 barn och deras familjer i Göteborg.

Arbetssättet har många namn och det finns lokala skillnader men gemensamt är det medskapande förhållningssättet som ger delaktighet och inflytande. Inte bara barn och unga är välkomna att leda och delta, utan alla som bor i området, berättar Anna Grunander, processledare för Jämlik stad och satsningen Skola som arena.

Lights On – en del av Framtidens strategi
I Framtidens arbete för att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025 ingår många konkreta delar som att skapa tryggare fastigheter, bygga nytt och renovera. Men även sociala satsningar är en viktig del för att kunna bidra till trygghet, ökad framtidstro och sysselsättning. Många satsningar riktar sig särskilt till barn och unga och anpassas utifrån lokala förutsättningar.

Framtidenkoncernen arbetar nu för att starta upp Lights On på följande skolor:
Bergsjön – Backegårdsskolan, Solbackeskolan och Sandeklevsskolan
Biskopsgården – Ryaskolan
Hammarkullen – Nytorpsskolan
Hjällbo – Lärjeskolan
Tynnered/Frölunda – Frejaskolan och Frölundaskolan
Hisings-Backa – Ellen Keyskolan
Rannebergen – Vättleskolan

  – Lights On handlar om att hålla grundskolor öppna både före och efter lektionstid. Möjligheten att få hjälp med läxläsning kompletteras med kultur- och fritidsaktiviteter, berättar Sükran Dogan, planeringsledare på Framtiden.

  Förutom att öka andelen barn som går ut grundskolan med godkända betyg bidrar satsningen till att området utvecklas, tryggheten främjas och framtidstron ökar. Inom ramen för satsningen anställs det på varje skola en koordinator som ska möjliggöra högt tempo i arbetet och god kvalitet på de aktiviteter som genomförs. Verksamheterna kommer successivt att startas under våren 2022.

  – Målet för Lights On är ytterst att barn och unga i Göteborg ska få mer jämlika uppväxtvillkor. För att nå det, skapar vi tillsammans aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler barn klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö, avslutar Anna-Karin Trixe.

  För mer information:
  Anna-Karin Trixe, Stabschef. Framtiden
  Tel: 031-773 75 51, E-post: Anna-Karin.Trixe@framtiden.se
  Sükran Dogan, Planeringsledare, Framtiden
  Tel: 031-773 75 53, E-post: Sukran.Dogan@framtiden.se
  Anna Grunander, Processledare Jämlik stad, Göteborgs Stad
  Tel: 031-367 33 99, E-post: anna.grunander@grundskola.goteborg.se