Framtiden

Tillbaka

Mot ett Göteborg utan särskilt utsatta områden – Poseidon sammanfattar arbetet 2021

Att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område 2025 är ett tydligt uppdrag för Framtidenkoncernen. Nu sammanfattar Poseidon sitt första år med superförvaltning och stadsutveckling i rapporten ”Vi gör det här tillsammans”.

2020 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om en ambition att staden inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. För Poseidon innebär det ett utökat uppdrag med att skapa trygghet och framtidstro i fem områden; Backa, Biskopsgården, Frölunda Torg, Hjällbo och Lövgärdet.

-Vi har en tydlig koncerngemensam strategi för arbetet och har under 2021 genomfört insatser på bred front. Vi har trygghetssäkrat fastigheter och utökat vår närvaro genom egna trygghetsvärdar i alla områden. Utvecklingschefer och utvecklingsledare finns också på plats för att vi ska kunna bedriva systematisk samverkan med andra lokala aktörer kring skola, fritid, jobb och hälsa, säger Lena Molund Tunborn, VD på Poseidon.

Arbetet för ökad trygghet har gett resultat. 2021 ökade kundbetyget för den upplevda tryggheten i samtliga områden. Rapporten ger konkreta exempel på vad arbetet innebär i praktiken och har getts namnet ”Vi gör det här tillsammans”.

-Som fastighetsägare kan vi göra stor skillnad, men vi kan aldrig nå hela vägen på egen hand. Breda och formaliserade former för samverkan kommer att vara avgörande för att lyckas, säger Lena Molund Tunborn.

Ladda ner och läs hela rapporten här. 

Har du frågor, kontakta gärna:

Lena Molund Tunborn, VD Bostads AB Poseidon, 031-332 10 90, lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se